Conpot

Kampen fortsetter

– Våre medlemmer kan ikke leve med den avtalen som gjelder hos Bring Warehousing slik den er utformer per i dag, sier forhandlingssjef Henrik Dahle, som nå ser frem til hovedoppgjøret i 2014.

Bring Warehousing AS vant i arbeidsretten fram med at de kunne forskjellsbehandle to av YTFs medlemmer når det gjelder skifttillegg.  YTF er av den holdning at skiftarbeid skal belønnes i form av tillegg.

Per i dag har medlemmene en minstelønn på 130 kroner i timen, og de har heller ikke betalt for skiftarbeid. Det er foruroligende at denne type lønnsplanlegging kan foregå i et statlig selskap. – Dette er uakseptable vilkår i en tariffavtale, sier Dahle. YTF har også strakt ut en hånd til LO med ønske om å utvikle en avtale i fellesskap, men dette har ikke vært aktuelt.

– Også før Bring valgte å omorganisere lagervirksomheten i Drammen fra et selskap som organiserte seg NHO til et selskap som organiserer seg i Spekter var skifttillegg viktig for oss, sier Dahle.

Vi ser derfor fram til tarifforhandlingene til våren, hvor YTF skal vil fortsette kampen for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i Bring Warehousing-avtalen.

Stikkord: