Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

Oppgang for nye boliger i desember

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 13 prosent fra november til desember 2013, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 5 prosent måneden før, viser ferske tall fra SSB.

Tallene for desember 2013 inneholder blant annet flere store blokkprosjekter i Oslo, noe som påvirker oppgangen denne perioden. Den langsiktige trenden viser en vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden april i fjor, etter en periode med nedgang og deretter utflating.

Oppgang også for andre bygg enn boliger

De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter det ble gitt igangsettingstillatelser til for andre bygg enn boliger gikk opp med 33 prosent fra november til desember 2013. Fra oktober til november viser derimot de sesongjusterte tallene en nedgang på 11 prosent.

Den langsiktige trenden viser nedgang siden august i fjor for antall kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn bolig.

Liten endring fra 2012 til 2013

Ser man på hele 2013 under ett, ble det det gitt igangsettelsestillatelse til 30 252 nye boliger. Det er en oppgang på 0,4 prosent sammenlignet 2012. Det ble gitt tillatelse til å sette i gang bygging av nesten 9,4 millioner kvadratmeter bruksareal i 2013,1,2 prosent mindre enn i 2012.

For nye næringsbygg var det nedgang på vel 5,3 prosent sammenlignet med 2012. Igangsatt bruksareal til fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende ned med 0,5 prosent fra 2012 til 2013.

Stikkord: