Conpot

Kjøper 50 % av aksjene i Forus Storbilskole AS

Fra 1.januar 2014 er Transportkompetanse Haugesund AS en aktiv eier i Forus Storbilskole AS. Forus Storbilskole AS og Transportkompetanse Haugesund AS har gjennom flere år samarbeidet tett for å sikre en helhetlig og konkurransekraftig kundeløsning.

Dette samarbeidet vil bli ytterligere styrket i fremtiden noe som vi er sikre på vil gi kundene våre en enda bedre totalitet.

– Vi er glade for avtalen vi har fått med Forus Storbilskole AS og ser en styrke i dette samarbeidet. Forus Storbilskole AS har vist seg som en svært seriøs samarbeidspartner ovenfor oss og har lang kompetanse i opplæring av sjåfører, og nettopp derfor skal vi utvikle vårt samarbeid sier daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus.

– Samarbeidet med Transportkompetanse Haugesund AS har utviklet seg gjennom flere år og vi er ser det som svært positivt for Forus Storbilskole AS sin videre utvikling å innlede et så tett samarbeid med en nasjonal kompetanseleverandør, sier daglig leder i Forus Storbilskole AS, Gunnar Aardalsbakke.

– Transportkompetanse Haugesund AS har tatt et nasjonalt strategisk valg, der målsetningen er at vi i løpet av 2015, også er en ledende aktør innen førerkortopplæring i Norge.

Og satsningsområdene er:

  • Stavanger – Sandnes – Jæren
  • Agder fylkene med plassering i Kristiansand
  • Sogn- og Fjordane og Hordaland med plassering i Bergen og Førde
  • Oslo med tilhørende regioner
  • Midt Norge med plassering i Trondheim og Stjørdal
  • Nord Norge med plassering i Harstad og Tromsø

Gunnar Aardalsbakke og Jan Kåre Karlsen skal lede denne utviklingen i Norge. Dette er personer med lang og god erfaring fra ledende stillinger innfor førerkortopplæring i Norge, dette samt en markedsandel på over 40 % i Norge på kursløsninger til transport, entreprenør og logistikkbedrifter mener jeg grunnlaget for å lykkes absolutt er tilstede, sier daglig leder Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse Haugesund AS.
Transportkompetanse Haugesund AS har 17 avdelinger og ca 70 ansatte i Norge. Selskapet er ledende i Norge innenfor opplæringstjenester og konsulenttjenester for transport, entreprenør og logistikkbedrifter i Norge.

Stikkord: