Conpot

Biogassanlegg bygges i Rogaland

Implenia har signert kontrakten med IVAR (interkommunalt vann-, avløps-, gjenvinnings- og renovasjonsselskap for 12 kommuner i Sør-Rogaland) om byggtekniske arbeider på Grødaland biogassanlegg på Klepp, Jæren.

Implenia hadde laveste tilbud ved anbudsfrist 15. februar 2013, og ble innstilt til oppdraget 10. mai. Justeringer på konstruksjonen, samt avventende avklaringer i Rogaland fylkeskommune har bidratt til utsettelse av kontraktsignering og oppstart.

 

Grødaland biogassanlegg skal behandle ulike slamfraksjoner, biosubstrater fra husholdningsavfall og annet organisk avfall. Entreprisen omfatter bygging av prosessbygg, råtnetanker og diverse plater på mark og mindre bygg i betong og mur.

 

IVAR har i dag et avløpsrenseanlegg på Grødaland industriområde. I tilknytning til dette skal det etableres et biogassanlegg for behandling av slammet som dannes og fra IVARs øvrige avløpsrenseanlegg sør i regionen. I tillegg skal slam fra andre regioner og organisk avfall fra næringslivet kunne behandles i biogassanlegget.

 

Tilbudssummen er på 46 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i månedsskiftet januar/februar i år, med planlagt ferdigstillelse i august 2015.

 

Dette er Implenias første prosjekt innen resirkulering av avfall og biogass og et resultat av Implenias satsing i vest. Økt kompetansebredde og nye tjenester er viktige steg på veien mot selskapets ambisjon om å være en ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur.

 

For mer informasjon se www.implenia.no

 

Stikkord: