Conpot
  • Trond Rosfjord Monter

Styrker kundeservice og posisjon i Vest-Agder

Rosfjordgruppen kjøper Montér Flekkefjord og Montér Kvinesdal fra Flekkefjord Byggevare AS.

Bedre logistikktilbud og service til Montér-kundene i Lister-regionen blir ett resultat. Avtalen innebærer ytterligere styrking av det langsiktige samarbeidet mellom Rosfjordgruppen og Optimera.

Rosfjordgruppen er en sterk aktør innenfor trelast, byggevare og sagbruk med markedsområde hovedsakelig i Lyngdal, Farsund og Lista. Da Rosfjordgruppen ønsket å ekspandere videre innenfor byggevaresegmentet, tok den kontakt med sin partner gjennom mange år, Optimera. Videre ekspansjon i Montér-kjeden var nemlig utfordrende fordi Rosfjordgruppens tre Montér-byggevarehus var rammet inn av Montér Lindesnes i øst og Montér Kvinesdal og Montér Flekkefjord i vest.

De to sistnevnte byggevarehusene tilhører Flekkefjord Byggevare, som eies av Holm Eiendom og Optimera med like store eierandeler. Sammen kom partene frem til en løsning som gjør partnerskapet mellom Rosfjordgruppen og kjedeeieren Optimera enda sterkere.

– Vi har inngått avtale med Rosfjordgruppen om salg av Montér Kvinesdal og Montér Flekkefjord. I og med at Rosfjordgruppen er en viktig og langsiktig partner for oss, innebærer overdragelsen en styrking av både tilbudet til kundene i Lister-regionen og av Montér som byggevarekjede, sier adm. dir. Asbjørn Vennebo i Optimera.

Med byggevarehusene Montér Lyngdal, Montér Farsund og Montér Vanse er Montér-virksomheten allerede betydelig i Rosfjordgruppen. Når Montér Kvinesdal går inn i gruppen fra 1. februar og Montér Flekkefjord fra 1. mars, vil Montér-delen av gruppens virksomhet vokse med ca. 20 prosent til 68 årsverk. Rosfjordgruppen vil etter overtakelsen ha en årlig omsetning på over 200 millioner kroner.

– Vår siste ekspansjon var et nytt, stort bygg for Montér Vanse i 2011. Veiene i hele Lister-regionen blir bedre og bedre. Vi merker tilstrømning særlig vestfra til vårt hovedsenter i Lyngdal, hvor vi får mange gode ord for butikkutforming, vareutvalg og logistikk. Nå ekspanderer vi inn dette markedet. Samtidig vil vi gjøre grep i byggevarehusene vi overtar, og har som mål å tilby levering på byggeplass dagen etter bestilling, forteller daglig leder Trond Rosfjord.

Stikkord: