Conpot

Leieprisene økte i 2013

Prisene for å leie bolig steg med 6 prosent i 2013. Leieprisene er høyest i Stavanger og Oslo.

Leieprisstatistikken er basert på annonserte priser på leiligheter på FINN. Tallene er analysert av Opinion Perduco.

Totalt ble det på landsbasis publisert 97.000 boliger til leie på FINN i 2013. Det er en økning på 21 prosent fra 2012, og er det høyeste antall boliger til leie som er målt i noe år, siden statistikken ble etablert i 2008. 62.095 av disse boligene var utleieleiligheter, hvor 24.712 befant seg i Oslo, 3468 i Stavanger, 3958 i Bergen og 2999 i Trondheim.

Dyrest gjennomsnitt i Stavanger

Fordelt på alle typer leiligheter har Stavanger nå landets høyeste leiepriser, og er byen hvor prisene økte nest mest i 2013. Her kostet det i snitt 12.262 kroner i måneden for å leie en leilighet i året som gikk. Det tilsvarer en vekst på 6 % sammenlignet med året før.

Hovedstaden hadde de nest høyeste prisene; 11.666 kroner, etterfulgt av Bergen, hvor den månedlige snittprisen lå på 11.103 kroner. Oslo og Bergen hadde en vekst på henholdsvis 3 % og 6 % i 2013. Av byene statistikken dekker spesielt, er leieprisene lavest i Kristiansand, her kostet det 8.444 kroner å leie en leilighet. En vekst på 1 prosent siste år. På landsbasis viser leieprisutviklingen en gjennomsnittlig økning på 6 prosent.

Høyest kvadratmeterpris i Oslo

Brutt ned på leilighetstyper og størrelser, er Oslo dyrest både for hybler, og små og store leiligheter. Her kostet det 11.350 kroner i måneden å leie en toroms i 2013, dette er den vanligste størrelsen på utleieleiligheter. I Stavanger lå leieprisen på 11.190 for tilsvarende leiligheter.

– Leieprisene har økt med mellom 5 til 10 % årlig de siste par årene, mest i Stavanger og minst i Kristiansand. Befolkningsveksten i byene skyldes høy arbeidsinnvandring og et stigende antall studenter. Totalt sett leies det ut flere boliger enn tidligere og veksten i tilbudet har bidratt til å dempe prisveksten, sier Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i FINN eiendom.

− I Stavanger har tilbudet av leiligheter vært uendret. Det kan forklare den sterke veksten i leieprisene i byen. I Oslo har tilbudet økt betydelig, noe som har medført at leieprisene i hovedstaden ikke har hatt den samme veksten som i Stavanger, sier Høvås.

Størst økning i Tromsø

Blant de største byene i Norge er det i Tromsø leieprisene har økt mest. Der har det vært en økning i leieprisene på hele 10 prosent sammenlignet mot 2012. Der koster det 9714 kroner å leie leilighet, mot 8820 kroner året før.

− Den kraftige prisveksten på leieboliger i Tromsø og enkelte andre byer henger sammen med regionale forhold. I Tromsø er det høy temperatur i både bolig- og leiemarkedet, og for få boliger i forhold til folkeveksten. Prismessig har nivået ligget ganske lavt, og dermed et større vekstpotensial enn for eksempel Stavanger og Oslo hvor eie- og leieprisene har hatt stabil vekst over mange år, sier Høvås.

Bofellesskap og hybler øker mest

Antall bofellesskap og hybler til leie har økt med hele 44 % fra 2012. Utover at FINN har skilt ut dette som en egen vertikal på nettsidene, og dermed har økt annonseinngangen, kan økningen forklares med stigende forventninger til lønnsomhet i utleie og at flere har skaffet seg mulighet til å leie ut.

– Utleiere får mye mer igjen for å leie ut nå, enn for få år siden. Det kan være en lønnsom affære. I Oslo får du i snitt over 11.000 kroner i måneden for en toroms, noe som nok lokker mange til å leie ut sier Høvås.

Spår moderat vekst

Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, tror leieprisene vil stige moderat i året som kommer, ca. 3-4 prosent i snitt.

–Det kommer fortsatt til å være høy etterspørsel etter leieboliger fremover. Samtidig kommer det trolig til å komme flere boliger for utleie på markedet. Dette er boliger hvor eier eller utbygger ikke oppnår forventet salgssum og derfor velger å leie ut for en periode framfor å selge med «tap». Skulle nedgangen i boligprisene vedvare, vil også utleie for en periode være lønnsomt da det gir selger rett til å trekke fra tap på skatten, sier han.

Lønner seg å kjøpe

Lederen i Leieboerforeningen oppfordrer alle som skal inngå leieavtaler til å orientere seg godt i markedet.

– Vi vil trolig se en mer korrekt sammenheng mellom pris og bokvalitet i pressområdene. Mindre attraktive boliger kan bli mer krevende å leie ut og dermed få redusert pris. Men har man mulighet, lønner det seg ofte å kjøpe. På den andre siden er det også fordeler med å leie, som stor frihet til å flytte ved behov, full kontroll på boutgifter og ingen risiko for tap ved et fall i eiendomsprisene, sier Aasen, som understreker viktigheten av å lage en god kontrakt.

Stikkord: