Conpot

Miljønyhet for selvrensende fasader

SurfaProducts Skandinavia AS presenterer miljønyhet for selvrensende fasader og reduksjon av NOx og VOC. Produktet egner seg for mur, betong, tegl, og puss.

FAKTA : En uavhengig laboratoriumsrapport (Laboratory of Archaeometry Institutt for materialteknologi, NCSR Demokritos, Hellas) fastslår at en 1 kvm. SurfaShield C behandlet overflate (2 lag/strøk) eliminerer 6.52g NOx eksponert i en time med en UV intensitet/belysning av 6W.

* Årlig Elimenering av NOx til 17 kg pr. år er etter fratrekk av natt og vintertid med lite lys.  I hht. rapporten vil belysning i 24 t. i ett år gi en elimenering av NOx til ca. 57 kg.

*NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogs-død og fiskedød.

SurfaProducts Skandinavia AS står bak Fotokatalyse-produktet SurfaShield C, som er en melkehvit vannbasert væske som brukes til mur, betong, tegl, puss, slemming, etc., for å skape en varig selvrensende overflate, samt meget effektiv luftrenser av NOx og VOC.

Miljøvennlig teknologi skaper selvrensende overflater.

Fotokatalyse er hemmeligheten i SurfaShield C. Fotokatalyse har vist seg å være anvendelig som en miljøvennlig teknologi for å lage rene overflater og kan brukes på overflater som ønskes å være selvrensende. Ved hjelp av solens lys forvandler produktet overflaten til å bli selvrensende og anti-bakteriell. SurfaShield C danner oksygen og hydroksylradikaler. Det vil si at bakterier, støv, alger og lukt blir brutt ned i uorganiske stoffer. Det behandlede området vil etter kort tid fremstå som nytt. Dette er en engangs behandling og effekten opprettholdes år etter år.

SurfaShield C har blitt vitenskapelig dokumentert for nedbrytning av VOC (flyktige farlige stoffer) som er i luften og NOx* som bl.a. slippes ut fra bilens eksos.

SurfaShield C årlige eliminering av NOx* er ca.17* kg pr. kvm., tilsvarende en bil som kjører 39 211 km i året, eller samme NOx* eliminering som 109 stk. norske trær gjør på ett år.

SurfaShield C har blitt nominert til Byggeriets Klimapris 2014 i Danmark.

SurfaShield C har blitt nominert til Byggeriets Klimapris. Prisen gis til en klimaløsning/teknologi som kan vise til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp gjennom bruk av produktet eller løsningen, og/eller en dokumentert betydelig reduksjon av CO2-utslipp til fremstilling av produktet. Av 450 søkere ble SurfaShield C en av de 5 nominerte til å motta prisen.

Stikkord: