Conpot

Flere døde på jobb i fjor

48 mennesker døde i arbeidsulykker i Norges landbaserte arbeidsliv i 2013. Det er elleve flere enn året før.

De tre siste årene har Arbeidstilsynet registrert flere arbeidsskadedødsfall enn tidligere på 2000-tallet.

– Dette er dystre tall fordi vi ser en økning. Arbeidstilsynet vil følge utviklingen nøye. Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finsboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Risikovurdering

Hun oppfordrer alle arbeidsgivere til å gjøre en risikovurdering på arbeidsplassen.

– Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker, uttaler direktøren.

Bygg og anlegg, primærnæringer, berverk og transport

De fleste dødsfallene skjedde i næringene bygg og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. I løpet av våren kommer Arbeidstilsynet med en egen rapport med flere detaljer og analyser av arbeidsulykkene som førte til dødsfall i 2013. (©NTB)

Stikkord: