Conpot

Frykter ikke styreansvar

Norske styremedlemmer er lite bekymret for det personlige ansvaret vervet kan sette dem i, viser undersøkelse.

Bare én av ti styremedlemmer er redd for å bli holdt personlig ansvarlig som styremedlem, ifølge en måling utført av Respons for advokatfirmaet Grette.

Mer enn en tredjedel oppgir at slikt ansvar heller ikke har blitt diskutert i styret de sitter i.

– Bevisstheten om at det følger et stort og definert ansvar med vervet som styremedlem kan nok med fordel bli høyere. Problemstillingen er trolig spesielt aktuell i mindre og mellomstore bedrifter, sier Torgeir Myrstad, partner i advokatfirmaet Grette.

Mens aksjonærenes ansvar for selskapets gjeld er begrenset til aksjekapitalen, har styremedlemmer et ubegrenset personlig ansvar for feil eller unnlatelser, påpeker Myrstad.

– Når et aksjeselskap går konkurs, vil et konkursbo som regel vurdere om styret kan holdes ansvarlig for tap. Også aksjonærene eller andre som har tapt penger kan fremme krav mot styrets medlemmer hvis de har opptrådt for passivt og ikke fulgt opp pliktene sine.

Risikerer straff

I undersøkelsen oppga to tredjedeler av de spurte at verken de selv eller styret i fellesskap hadde tegnet styreansvarsforsikring.

– Med et begrenset antall intervjuer skal vi være varsomme med å trekke bastante konklusjoner, men det virker åpenbart at styreansvar som tema burde tillegges større vekt, sier Myrstad.

Styremedlemmer risikerer både erstatningskrav, bøter og fengselsstraff for håndteringen av vervet.

– Denne risikoen er høyst reell. Det føres jevnlig saker for domstolene mot norske styremedlemmer.

33 prosent svarte nei på spørsmål om de hadde fått opplæring eller informasjon om styrerollen. Bare seks prosent deltok i noen form for styrenettverk.

Mange nordmenn som takker ja til styreverv skaffer seg imidlertid kunnskap på egenhånd.

Bøker og nett

– Bøker beregnet på ferske styremedlemmer har tilhørt bestselgerne våre de ti siste årene, sier Glenn Martinsen, forlagssjef i Hegnar Medias bokforlag.

Forlaget utgir et bredt spekter av ledelseslitteratur. Gjennom egen bokklubb og nettbokhandel tilbys også et høyt antall titler fra andre forlag.

– Nye og tidligere utgivelser som gir økt innsikt i styrearbeid, virksomhetsstyring, økonomi, regnskap og ledelsesjuss er populære bestandig. Det skyldes trolig at det hvert eneste år rekrutteres tusenvis av nye styremedlemmer i bedrifter, lag, foreninger og boligsameier, sier Martinsen.

Hegnar Gruppen har også etablert nettstedet Lederkunnskap.no som et informasjons- og opplæringstilbud for ledere på alle nivåer.

– Også her er styrearbeid et stort og viktig tema, som mange av abonnentene klikker seg inn på for å lese om, sier Martinsen.

Stikkord: