Conpot

Tips for å unngå frostskader

Plutselig kom det frost over store deler av landet. Streng kulde er egentlig ingen overraskelse i januar, men vi glemmer oss like fullt. Noe både forsikringsbransjen og fortvilede hus- og hytteiere erfarer landet over.

– Rør som sprekker på grunn av frost kan føre til store skader. Når kulden kommer brått på er det viktig å sjekke vinduer og holde rom med vann tilstrekkelig varme, sier rørlegger og talsperson for forbrukernettstedet Skikkeligrørlegger.no, Carsten Skottner Engh.

Det er noen forutsetninger som må være tilstede for at vannet fryser. Vannet i røret må være stillestående og ha lav temperatur. Luften rundt området må være så langt under frysepunktet at varmeenergien i vannet går med til å varme opp luften i rommet, uten at temperaturen stiger over frysepunktet. Derfor bør være litt rausere med varmen i rom med rør i yttervegg.

– I rom der det ikke er aktuelt å varme opp som for eksempel i krypkjellere og på loft, kan man varme opp selve røret istedenfor. På markedet finnes løsninger med varmekabler som legges og festes rundt rørene, sier Skottner Engh.

Skikkeligrørlegger.no gir deg noen tips for å unngå frostskader og lekkasjer:

* Sjekk kjellervinduer og ventiler. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de er i nærheten av et åpent vindu. Luft kort og effektivt heller enn å sette vindu på gløtt. Det er lett å glemme.

* Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom når du reiser bort.

* Har du rør i krypkjeller eller på kaldt loft forhør deg hos rørleggeren om isolerings- og oppvarmingsløsninger.

 

Les flere råd på www.skikkeligrørlegger.no

Stikkord: