Conpot

Vil ha regelverk om salting

Miljødirektoratet vil ha salting av vegene inn i forurensningsloven.

Det vil bety at miljømyndighetene kan pålegge Vegvesenet å sette i gang tiltak der vegsaltet skader naturen. I dag står det i forurensningsloven § 5 at loven gjelder for veger, jernbane og flyplasser gjelder så langt forurensningsmyndigheten bestemmer.

Miljødirektoratet er fortsatt i tvil, men heller til at forurensningsloven skal gjelde for saltbruk på vegene. De sparker ballen videre til sitt departement.   En arbeidsgruppe mellom Vegdirektoratet og Miljødirektoratet har sett på miljøeffektene av salting. Sluttnotatet ble levert i januar 2012. I brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet før jul står det at de to direktoratene er enige om at vegsalting fører til miljøskade, men ikke enige om lovligheten av saltingen og behovet for regulering. Miljødirektoratet skriver at Vegvesenet har satt i gang tiltak for å redusere bruken av salt, men er usikre på om vi «klarer å optimalisere bruken av slik at den ikke vil føre til nevneverdig skade på miljøet». – Vi har jobbet med å redusere miljøskadene fra salting i flere år ved å følge opp anbefalingene fra forskning- og utviklingsarbeid, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet.

Leland viser til at det utarbeides en ytre miljøplan for alle driftskontrakter og det vurderes å bruke saltløsning under forhold hvor dette er mulig. I nye retningslinjene er det gitt pålegg om alltid å brøyte vekk snø før det saltes for å redusere behovet for salt. Miljødirektoratet ser for seg en ny forskrift om vegsalting skal ha tre sentrale elementer. Den skal slå fast at nødvendig salting av vegene er tillatt. Vegansvarlige skal sørge for at det saltes slik at skader begrenses, og for det tredje kan forurensningsmyndighetene pålegge oss utredning og tiltak knyttet til sårbare områder.

– Uten slik regulering vil veisalting i mange tilfeller være ulovlig etter forurensningsloven, skriver direktoratet.

Stikkord: