Conpot

Bygger siste boligtrinn på Ensjø

Veidekke Eiendom har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å bygge trinn 5 og 6 på boligprosjektet Marienfryd på Ensjø. De 133 leilighetene har en samlet salgsverdi på 450 MNOK. Når hele prosjektet står ferdig i 2015 vil det bestå av nær 400 boliger.

Veidekkes prosjekt Marienfryd har truffet boligmarkedet godt med store familievennlige tun og beliggenhet inntil den nye Tidemannsparken sentralt på Ensjø i Oslo. Hele prosjektet består av totalt seks byggetrinn med 396 boliger og parkering for ca 290 biler i garasje. Trinn 1-3 er ferdigstilt og innflyttet, mens trinn 4 blir ferdig i løpet av våren 2014.

De siste to kontraktene for byggetrinn 5 og 6 omfatter oppføring av tre boligblokker med parkering i under­etasje. Trinn 5 består av en seksetasjes boligblokk med 50 tre- og fireroms leiligheter samt barnehage i første etasje (utviklet og eid av ESPIRA). Råbygget er nesten ferdig, og innflytting blir høsten 2014. Trinn 6 får 83 to-, tre- og fireroms leiligheter i to femetasjes blokker. Her er utgravingen startet opp, og det hele skal stå ferdig våren 2015.

Helsetrygge boliger

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Se mer informasjon om prosjektet på www.marienfrydbolig.no

 

Stikkord: