Conpot

Lavkonjunktur i tre år

Det vil ta tre år før Norge er ute av lavkonjunkturen, boligprisene vil falle og flate ut og renta forblir stabilt lav, tror DNB Markets.

Dette går fram av konjunkturrapporten Økonomiske utsikter 1/14 som ble presentert onsdag. Her slår DNB-økonomene fast at norsk økonomi ved inngangen til 2014 er inne i en lavkonjunktur. De anslår at fastlandsøkonomien vokste med 1,9 prosent i fjor, og at veksten dermed er halvert fra 2012.

Temperaturomslaget mot lavkonjunktur ble mer og mer tydelig i løpet av fjoråret og gjelder de fleste næringer. Med en oljeboom på hell, tror DNB at veksten vil holde seg under 2 prosent de kommende tre årene, med 2015 som det svakeste året.

Oljeinvesteringer ned

For tredje år på rad økte investeringene i olje- og gassvirksomheten med mer enn 10 prosent. I fjor økte investeringene med hele 15 prosent. I år indikerer et anslag fra Statistisk sentralbyrå at det kan bli investert rekordhøye 223 milliarder kroner i oljesektoren. DNB tror ikke denne oppgangen vil vare, og forventer en nedgang i investeringene på 8 prosent fra 2015-2017.

– Begrunnelsen for dette er todelt. For det første har investeringsnivået blitt så høyt at det i seg selv begrenser potensialet for videre vekst. For det andre forventer vi at oljeprisen gradvis avtar til 80 dollar fatet fram mot 2020, heter det i rapporten.

Ikke boligboble

Etter flere år med kraftig vekst, falt boligprisene i andre halvår i fjor. DNB Markets tror bruktboligprisene vil gå ned 4 prosent i år, og 2,5 prosent i 2015 før de flater ut i 2016. DNB-analytikerne slutter seg dermed ikke til de som advarer mot en boligprisboble, men er enig med Statistisk sentralbyrå i at det er en korvarig nedgang i husholdningenes forventninger som ligger bak prisnedgangen.

Renta fortsatt lav

I rapporten heter det at Norges Bank har mange gode grunner til å vente til høsten 2015 med å sette opp renten. Styringsrenten hos vår viktigste handelspartnere forventes å bli urørt i 2014, og bare i liten grad øke i 2015. DNB tror Norges Bank vil holde renten i ro til høsten 2015, og anslår bare en «svært forsiktig økning» etter det.

Etter to år med frisk oppgang, avtok veksten både i sysselsetting og arbeidsstyrke i fjor. Arbeidsledigheten økte med tre tideler til 3,5 prosent. DNB spår at ledigheten vil øke med 30.000 til en topp på 120.000 arbeidsledige i 2015. (©NTB)

Stikkord: