– Det er skremmende at annenhver sjef tar såpass alvorlige avgjørelser uten å prate med sine ansatte først. Å gjennomføre rasjonaliseringstiltak uten støtte eller forståelse i organisasjonen kan skade både arbeidsmiljø, engasjement, lojalitet og effektivitet i en bedrift, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Ender opp med ja-folk 

Han advarer mot innføring av autoritære styringsmodeller der medbestemmelse og engasjement erstattes med målinger og kontroll. – Mer kontroll og mindre medbestemmelse bygger ned lojalitet, initiativ og entusiasme blant medarbeiderne. Da kan man ende opp med ja-mennesker som kun gjør en innsats der de vet de blir målt, sier Brekke.

Ifølge rådgiver Stein Stugu i De Facto viser Ledelsesbarometeret at det er blitt vanskeligere for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold på jobben. Dette til tross for at arbeidsmiljøloven skal gi varsleren beskyttelse mot gjengjeldelser og straff.

Negativ utvikling 

Brekke i Lederne påpeker at mange bransjer og virksomheter med raske skritt beveger seg vekk fra en av styrkene i det norske arbeidslivet, nemlig trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten.

– Trepartssamarbeidet er ikke perfekt, men det bør ikke hives ut av vinduet til fordel for tankegods som er fremmed for vårt samfunn og vår kultur. Det er en beklagelig, skremmende og negativ utvikling som vi må stoppe, sier Brekke.

Leave a comment