Conpot

Bygger om Skatteverkets kontor i Malmø

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av NIAM å bygge om Skatteverkets kontor i Malmø.

15.000 m2 kontorlokaler skal moderniseres og rustes opp, og vil etter ombyggingen bli sertifisert som Miljöbyggnad Silver. Oppdraget er verdt 130 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Etter ombyggingen skal ulike deler av Skatteverkets virksomheter knyttes sammen til en velfungerende helhet. Bygget skal nå få arbeidsplasser i åpent landskap, og en atriumsløsning skal sørge for godt lys i kontorlokalene.

Samarbeidspartnere fra starten av har foruten byggherre NIAM vært Reflex Arkitekter, Newsec Asset Management samt Allegro Projekt. Byggeprosjektet skal gjennomføres som et samspillsprosjekt mellom Veidekke, byggherre og involverte installatører.

Rivingsarbeidene i deler av de gamle lokalene ble satt i gang ved årsskiftet. Hele ombyggingen skal være ferdigstilt innen 1. februar 2015.

Stikkord: