Conpot

Sort uten salt

Fra 2014 intensiverer Øveraasen sin satsing på snøryddingsutstyr for veg. Dette gjøres blant annet gjennom lansering av flere nye produkter, forsterket salgsorganisasjon og modernisering av det eksisterende produktsortimentet.

Det er gått mer enn 90 år siden firmaet konstruerte og bygde verdens første snøplog for montering på biler. Mangt har skjedd siden den gang, og i de seneste 15-20 år har bedriften opparbeidet seg en posisjon som verdensledende produsent av snøryddingsutstyr for flyplasser. Daglig Leder og eier Thor Arve Øveraasen er stolt over at bedriften leverer maskiner til de fleste av verdens mest kjente lufthavner.

Et komplett konsept

Noe av denne egenutviklede teknologien, ønsker nå firmaet å overføre til vegsektoren. Under Vinterdagene på Lillehammer, en konferanse / maskinutstilling som arrangeres av Statens Vegvesen 11. – 13. Februar i år, lanseres det komplette konseptet «Sort uten salt».

Konseptet består av en elementplog med slapseskjær og en etterhengt kraftig roterende børste. Plogen har blitt gitt navnet Odin og børsten Balder – like sterke som de gamle guder i norrøn mytologi!

Med dette konseptet ryddes vegbanen i fire trinn:

  1. Hovedskjæret (Odin) tar unna den største mengden av snø
  2. Rester og slaps fjernes med slapseelementene, som er en integrert del av hovedskjæret
  3. En kraftig, roterende børste (Balder) føyer seg effektivt etter sporslitasjen / veibanens profil og fjerner de siste rester.
  4. Om nødvendig, sprayes veibanen med en liten mengde saltløsning. Takket være den grundige mekaniske fjerningen av snø og slaps beskrevet i trinn 1- 3, kan mengden av salt kan reduseres betydelig i forhold til hva man er vant til tidligere.

Resultatet er vesentlige forbedret friksjon og kjøreforhold, i tillegg oppnår man en stor miljøgevinst ved reduksjon av saltmengden.

Balder kan om ønskelig utrustes med saltløsningsspreder, med opp til 3 filers arbeidsbredde uten sprederarmer. Bredde og mengde justeres automatisk og kan GPS-styres for enkel bruk, rapportering og dokumentering. Væskeløsningstanken plasseres på lasteplanet på selve brøytebilen.

Mange med litt fartstid i bransjen vil nikke anerkjennende til Øveraasens velkjente diagonal og spissploger som holder noen av Norges mest krevende veistrekninger åpne. Disse plogene vil også i fremtiden danne en viktig del av Øveraasens plogsortiment, og vi er i ferd med å gjennomføre en rekke forbedringer med tanke på egenskaper og moderne produksjonsrutiner sier Utviklingssjef Jan Ivar Thorsrud. Spesiellt fremheves integrasjonen av Turbovingen på spissplogene som gir en vesentlig reduksjon i oversprut og bedre kasteegenskaper.

Moderniserte snøfresere

Bedriftens kjente hjullastermonterte snøfresere moderniseres i tråd med endrede krav til avgass- og utslippsverdier. Først ute er UTV 300 som levers med MTU dieselmotorer i henhold til EURO MOT 4 (TIER 4). Utvalget består i dag av to-trinns unit snøfresere fra 180 HK til 700 HK, samt to utgaver av Twin Spin-typen med inntil 630 HK.

Behov for personell

En slik storstilt og forsterket satsning på vegutstyr, innebærer at betydelige ressurser må tilføres. Ikke bare knyttet til selve produktene, men også personellmessig.

Øveraasen er derfor særdeles glade for at bedriften, med virkning fra 1. januar 2014, har fått ansatt ny Salgssjef for veg. Vedkommende, som har tatt på seg denne store og utfordrende oppgaven er Erik Abrahamsen. Erik er 46 år gammel, bosatt i Kragerø og har allerede betydelig fartstid fra lignende virksomheter i Norge. Hans oppgave vil bestå i å bygge opp en egen avdeling for vegutstyr med et tilhørende produktspekter, påbyggervirksomhet, service og ettermarked.

Øveraasen ønsker at bedriften i løpet av overskuelig framtid, gjeninntar rollen i Skandinavia som en av de ledende leverandører av vintervedlikeholdsutstyr i de fleste kategorier sier Thor Arve Øveraasen.

Med trygg forankring i vår tradisjon, særledes dyktige medarbeidere, førsteklasses moderne produkter samt pålitelig service, er vi overbevist om at målsetningen skal nås innenfor de frister vi har satt oss avslutter Thor Arve Øveraasen, tredje generasjon innovatør i den fremgangsrike Gjøviksbedriften.

Stikkord: