Conpot

Spaden i jorda for utvidelsen av innkvartering Lahaugmoen

Rundt årsskiftet igangsatte Anthon B Nilsen Eiendom utvidelsen av innkvarteringskonseptet på Lahaugmoen. I dag har selskapet 238 hybler, mens reguleringen åpner for inntil 700-800.

– Vi har i første fase prosjektert 8 nye bygg à 45 hybler med god kvalitet og til konkurransedyktige priser. I tillegg skal vi rehabilitere den gamle Befalsmessen til ny kantine.

Klart allerede i 2014

De tre første nybyggene estimeres å stå klare medio sommer 2014 og da vil antall permanente hybler utgjøre 373. Parallelt med de permanente nybyggene setter vi opp tre midlertidige «brakker» med totalt 130 hybler for å øke volumet raskest mulig. De midlertidige hyblene vil stå klare våren 2014.

Servicebedriften 4Service blir leietaker i to av nybyggene, samt av de midlertidige hyblene. 4Service sitt konsept er å leie ut hybler med faste servicetjenester i mindre og større skalaer på fleksible kontrakter. 4Service blir også driver av kantinen og kommer til å tilby måltider med fokus på kvalitet og sunnhet.

Norges beste innkvartering

– Vi ser frem mot en spennende tid og er overbevist om at Innkvartering Lahaugmoen vil bli Norges beste innkvarteringskonsept.

Stikkord: