Conpot

Foreslå bygg til Statens Byggeskikkpris 2014

Nå kan du foreslå bygg til Statens Byggeskikkpris 2014. Påmeldingsfristen er 13. februar.

Statens Byggeskikkpris er statens pris for bygg og bygde omgivelser og deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Alle kan foreslå bygg, hvilke som går videre avgjøres av en jury. Du finner påmeldingsskjema her via Husbankens nettsider

-Vi vet at det finnes mange bygg rundt om i landet med gode kvaliteter som fortjener å bli satt pris på, sier Lene R. Edvardsen, lederen av sekretariatet for Statens Byggeskikkpris.

I fjor kom det inn 60 forslag på bygg. Av disse ble syv nominert. Stavanger katedralskole og Stavanger kulturskole ble tildelt prisen. Blant tidligere vinnere finner vi Pilestredet Park, Hamsundsenteret, Prekestolen turisthytte, Den norske Opera og Ballett, Gjerdrum ungdomsskole og Vennesla bibliotek.

Hederspris til kvalitetsbygg

Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø.

For at bygg skal nomineres av juryen, må byggene være i tråd med sentrale kvaliteter for byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene opparbeidet og ferdigstilt.

– Byggeskikkprisen er til for å vise fram forbilder blant norske bygninger. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming og være bærekraftige over tid, sier Edvardsen.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. Prisen tildeles den aktøren som har bidratt vesentlig til de kvalitetene som belønnes.

Frist for påmelding 13. februar

Juryen, som består av personer med ulik faglig bakgrunn og geografisk tilhørighet, er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Under ledelse av Anne Enger, fylkesmann i Østfold, utnevner juryen vinneren. Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsministeren. Husbanken er sekretariat for juryen.

– Statens Byggeskikkpris er delt ut siden 1983 og vi ønsker igjen mange gode forslag. Det er bare å melde inn ditt forslag så snart som mulig og før fristen 13. februar, sier Lene R. Edvardsen.

Alle forslag til kandidater til Statens Byggeskikkpris 2014 offentliggjøres fortløpende på Husbanken.no og på Facebooksidene til prisen.

For å se nærmere på statuttene og melde på kandidater, gå inn på www.husbanken.no .

Stikkord: