Conpot

Ny kjede dekker hele Norge

Ønsket om balanse i markedet og et bedre dekktilbud til folk flest gjør at DekkPartner og Dekk1 slår seg sammen og danner et felleseid selskap for kjededrift, - DekkPartner Kjedehuset AS.

Med 100 verksteder blir kjeden Norges største dekk-kjede.

Både fremveksten av dekkhotell og profesjonaliseringen av dekkeverkstedene har vært sterke drivere for konsolidering i bransjen. Likevel er det først og fremst stordriftsfordeler, og sømløst vertikalt samarbeid, som driver sammenslåingen frem.

– Denne bransjen har lenge vært moden for konsolidering. Endelig kan vi garantere faste store volumer i langsiktige avtaler mot de verdensomspennende produsentene. Overfor sentrale kunder gir vi full geografisk dekning i alle produktkategorier, gjennom denne sammenslåingen forteller kjedeleder i DekkPartner Håkon Åmotsbakken fornøyd.

Utfyller hverandre

DekkPartner og Dekk1 har lite overlapp både geografisk og i markedssegmentene. I produktsegmentene er den ene sterk der den andre er svak, og geografisk er det få steder hvor begge har en forhandler. Kompetansen på kjededrift i Dekk1 trenger også DekkPartners kremmerånd for å lykkes. DekkPartner har de siste årene betalt ut godt med utbytte til sine forhandlere.

– Vi har lenge lett etter en ny partner, og kommet frem til at Dekk1 er en veldig god match. Vi er begge merkeuavhengige kjeder med utfyllende kvaliteter. Dekk1 har også mye god kompetanse på kjededrift, eierselskapet til Dekk1 – RAC Holding sitter også fra før på Bilglasskjeden Steinspruten, og Avis og Budget Bilutleie i Norden. Elementer av dette tar vi med oss, inn i DPK. Likevel er ikke døren helt stengt enda, for andre som vil inn i den nye kjeden, sier Åmotsbakken.

Sentrale kunder sikret

DPK har allerede sikret seg viktige avtaler med både Avis og Budget, og med denne sammenslåingen vil vi kunne tilby våre sentrale kunder et landsdekkende nettverk av dekkforhandlere. Ingen andre dekk-kjeder i Norge kan skilte med en slik landsdekning som den vi når får.

– Det er klart det er viktig for kunder av dette kaliberet å ha en partner med et stort system i ryggen, som de kan stole på at alltid stiller opp. Dekk1 har allerede sterke bånd til Avis og Budget gjennom felles eiere. Likevel er det først og fremst vanlige kunder som deg og meg, DPK er til for. Vi er 100 uavhengige verksteder med dekkfaget i fokus, forteller Petter Smebye adm.dir. i RAC Tyres som er eier av Dekk1 kjeden.

Alt moderne sikkerhetsutstyr er til liten nytte hvis bilen ikke har gode dekk, som er fagmessig montert.

– Sikkerheten til nordmenn flest er det viktigste for DPK. Det er nemlig ikke mer enn fire håndflater som er i kontakt med underlaget til enhver tid, og da er det viktig med riktige dekk. Annet moderne sikkerhetsutstyr kan virke mot sin hensikt hvis ikke dekkene er bra nok, fortsetter Smebye.

Skjerper konkurransen

-Den nye kjeden sitter på om lag 20 % av det norske dekkmarkedet, og konkurransen skjerpes.  Gjennom opprettelse av det nye felles eide driftsselskapet DPK ser vi for oss store besparelser i driften av kjedene, i tillegg til at større innkjøpsvolumer vil gi oss besparelser både på selve innkjøpet og i logistikk kostnader. Dette er besparelser som vil komme våre sluttkunder til gode sier Smebye.

Det er heller ikke mange store dekkprodusenter å velge mellom, og produsentene blir sterkere. De tre største dekkmerkene har over 60 % markedsandel på verdensbasis.

– I Norge sitter Nokian og Continental alene med en markedsandel på over 60 %. Begge merkene eier og kontrollerer sine egne dekk-kjeder.  I dette markedet er det innlysende at hverken små dekk-kjeder eller enkeltstående forhandlere har sjans til å overleve på sikt, forklarer Smebye

– DPK blir konkurransedyktig på pris, og i tillegg vil vi gi bedre, proffere og billigere service. Selv vanlige bildekk har blitt svært avanserte, med innebygget elektronisk utstyr som måler trykk og liknende. Når dekkene er så teknisk avanserte trenger folk flest en skikkelig dekkpartner. DPK er først og fremst seriøse fagfolk, med trygge og proffe verksted spred ut over hele landet, avslutter Åmotsbakken

Stikkord: