Listen må kunne fremskaffes umiddelbart ved kontrollbesøk fra Skatteetaten og den skal vise når de ansatte starter og avslutter arbeidsdagen. I tillegg er det et krav at listen skal føres på arbeidsplassen

Flere hundre kontrollører

– Skatteetaten har som mål å gjennomføre 5.000 kontroller i løpet av 2014. Kontrollene vil bestå av besøk hos aktuelle virksomheter på forskjellige tidspunkter. Vi vil prioritere de vi mener har høyest risiko, og de vil vi besøke flere ganger. Flere hundre personer vil delta i kontrollarbeidet, både fra Skatteetaten og de kommunale skatteoppkreverne, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Slik må personallister føres

– Dette er et tiltak for å bekjempe svart arbeid. Personallistene kan med fordel føres elektronisk, men det er ikke tillatt å bruke tekst- og regneark hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene. En enkel og gratis løsning er å bruke et digitalt stemplingsur, sier Tor Blaasmo, daglig leder i 24onoff, som har utviklet en digital verktøykasse som gir arbeidsgiveren kontroll og oversikt over de ansattes timeforbruk, fravær og ferie via pc, nettbrett eller mobil.

Fete straffegebyr

– Det kan være en god investering å ta i bruk et digitalt verktøy. Straffegebyrene er høye og Skatteetaten har varslet at de vil følge opp den nye forskriften med hyppige kontroller, fortsetter Blaasmo.

Har du ikke orden i sysakene må du ut med 8600,- for første overtredelse og 17200,- ved gjentagelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1720,- kroner per person som mangler i listen ved kontroll.

Forskriften stiller også krav om at opplysningene føres i personallisten i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes eller avsluttes.

– Det er ikke tillatt å vente med å registrere opplysningene til et senere tidspunkt. Med 24onoff og en smarttelefon har du full oversikt og tilgang til informasjonen, sier Blaasmo.

Gode erfaringer i Sverige

Det svenske Skatteverket har gode erfaringer med personallister:
– Vi har forventninger til at reglene, og innsats innen veiledning og kontroll, vil gi gode resultater også i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Bilverksted, bilpleie, bilvask og billakkering er blant bransjene som i første omgang omfattes av den nye forskriften

Leave a comment