Conpot

2013 ble et godt boligår for Veidekke

Veidekke solgte totalt 909 boliger i 2013. Dette er en økning på 9 % i forhold til 2012. Boligsalget var svært godt i Sverige, mens det i Norge har vært en oppbremsing, spesielt i fjerde kvartal.

Aktiviteten ved årsskiftet er høy i både Norge og Sverige med mange boliger i produksjon og høy salgsgrad.

Det er først og fremst i Osloområdet at det ble solgt færre leiligheter på slutten av 2013. I tillegg til den generelle markedsutviklingen henger dette sammen med at flere av de store pågående prosjektene er i ferd med å bli utsolgt.  I Sverige har veksten i boligsalget vært spesielt sterk i Stockholmsområdet, samtidig som vi har sett en tydelig forbedring i Skåne.

Både i Norge og Sverige

– Nå er det Sverige som inntar tetposisjonen når det gjelder boligsalget, og styrken ved å være et selskap med solid posisjon i både Norge og Sverige blir ekstra tydelig, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i fjerde kvartal til sammen 157 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 558 millioner kroner, og Veidekkes andel var 436 millioner kroner. I 2013 har Veidekkes prosjekter solgt leiligheter for 3,7 mrd kroner.

Antallet boliger i produksjon ved årsskiftet er 1.799 hvorav Veidekkes andel er 1.300. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 75 %.

Boligsalgstallene for Veidekke pr fjerde kvartal 2013:

 

Boligsalget 4. kvartal brutto 2013 (2012) 4. kvartal netto (*) 2013 (2012) Totalt brutto

2013 (2012)

Totalt netto (*) 2013 (2012)
Norge 56 (112) 35 (74) 469 (606) 307 (451)
Sverige 101 (53) 97 (51) 440 (225) 387 (205)
Totalt 157 (165) 132 (125) 909 (831) 694 (656)

 

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i våre heleide prosjekter.

Stikkord: