Conpot

Boligprisene ned i desember

Oslo (NTB): Boligprisene falt med 0,9 prosent fra november til desember i fjor. Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) tror prisene vil falle ytterligere 1-3 prosent i 2014.

Fra desember 2012 til samme måned i fjor var nedgangen på 0,6 prosent. Det er første gang siden 2009 at veksten i løpet av en 12-månedersperiode har vært negativ.

Ser man derimot på gjennomsnittet for året, lå boligprisene 4,9 prosent høyere i 2013 enn i 2012. EFF regner med en moderat prisnedgang i året vi nettopp er gått inn i.

Negativ trend, men bedre enn ventet

– Etter en sterk boligprisvekst i første kvartal 2013 har prisene hatt en negativ trend, sier EFF-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Tross nedgangen i desember, sier han markedet utviklet seg bedre enn ventet i fjorårets siste måned.

– De sesongjusterte tallene viser en oppgang, forklarer Dreyer.

Salget av eneboliger og rekkehus har vært bedre enn forventet, og det mener Dreyer skyldes at det er i dette markedet at det har vært størst nybygging.

Tallene viser at boligprisene er svært varierende utover landet. Mens Tromsø opplevde en vekst på 6 prosent fra desember 2012 til desember 2013, hadde Kristiansand en nedgang på 5,6 prosent i samme periode.

Ytterligere nedgang

I 2014 forventer EFF en ytterligere nedgang i boligprisene på mellom 1 og 3 prosent.

– I første kvartal vil vi nok få en oppgang, men vi forventer at den blir mer moderat enn i tidligere år. Dette skyldes at det nå på starten av året er et større tilbud av boliger enn vi har sett de siste årene, sier Dreyer.

Når dette tilbudet reduseres, vil det bli en mer normal utvikling. Boligmarkedet derfor vil normalisere seg mot slutten av første halvår, tror han. (©NTB)

Stikkord: