Conpot

Utenlandsk godstransport

Det ble i 2012 fraktet totalt 12,9 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil. Av dette står utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene for 59,5 prosent.

Dette er totalt snakk om små endringer fra foregående år, kommer det frem i en sak fra SSB. Dette er nokså gamle tall, men vi gjør oppmerksom på at tall for 2013, først vil publiseres mot slutten av 2014.

Tallene i toppen av saken kan høres nokså skremmende ut. Men det ble i 2012 transportert i alt 260 millioner tonn gods til, fra og i Norge med norske og utenlandske godsbiler. Utenlandske biler står for kun 3,2 prosent av dette volumet, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå.

En fjerdedel av transportarbeidet med utenlandske biler

Når man ser på det totale transportarbeidet, et tall der både transportert mengde og tilbakelagt distanse inngår, så økte med 4,6 prosent sammenliknet med 2011. Totalt ble det utført 27,1 milliarder tonnkilometer på turer til, fra og i Norge i 2012. Av dette sto utenlandske biler for 7 milliarder tonnkilometer i 2012, dette er 0,3 milliarder mer enn i 2011.

Mest svensk transport

Lastebiler registrert i Sverige kjører mest av utenlandske biler til og fra Norge.

I 2012 fraktet de 3 millioner tonn, noe som er en nedgang på 11,7 prosent fra 2011. Polskregistrerte lastebiler fraktet nest mest. De fraktet totalt 1,3 millioner gods, 8,6 prosent mer enn året før.

Alle tall er fra www.ssb.no

Stikkord: