Conpot

Prisnedgang i desember

Prisene på borettslagsleiligheter er 0,5 prosent lavere i desember 2013 sammenlignet med november 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2013 på 27 770 kroner

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 2,0 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 27 230 kroner.

– Prisnedgangen i desember er omtrent som forventet. En del boligkjøpere sitter trolig på gjerdet og venter med å bestemme seg til over nyttår. En vår med høy aktivitet i markedet og en noe roligere høst har resultert i en samlet prisoppgang i 2013 på to prosent. Dette er noe lavere enn mange forventet ved inngangen til året, men vi er likevel optimistiske og har tro på en jevn og moderat prisøkning neste år, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I desember 2013 er det i snitt 3,8 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,4 bud fra november 2013, og en nedgang på 0,1 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,7 i desember 2013. Dette er like mange budgivere som forrige måned, og en nedgang på 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Stikkord: