Conpot

Byggeskikkpris til Optimera og Sjo Fasting Arkitekter

Under ordførerens nyttårsmottagelse i Karmøy rådhus mandag 30. desember mottok Optimera og Sjo Fasting Arkitekter Byggeskikkprisen 2013 for boligprosjektet Krossnes på Vormedal.

Prisen er en betydelig anerkjennelse av Optimeras langsiktige arbeid med tomteutvikling hvor både et godt bomiljø og gjennomføring i regi av lokale byggmestere står sentralt.

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Ved første øyekast er det derfor ikke åpenbart hvorfor byggevareselskapet nå får gleden av å motta byggeskikkpris fra Karmøy kommune.

– Utvikling av nye tomteområder er blitt så kostbare og kompliserte prosesser at mange byggmestere og små og mellomstore entreprenører vanskelig kan gjennomføre dem alene. Derfor har vi tatt saken. Vi har alltid mellom 2000 og 3000 boligtomter under utvikling. Gjennom årene har vi opparbeidet bred, praktisk erfaring fra utviklings- og reguleringsprosesser og sett viktigheten av å utvikle og gjennomføre bygging av gode bomiljø. Vi er derfor stolte og glade over å ha mottatt denne byggeskikkprisen, sier Bent Eddie Lie som leder tomteutviklingsvirksomheten i Optimera.

Byggmestere, håndverkere og entreprenører er viktige kundegrupper for Optimera. For å lykkes sammen, må det være fokus på samarbeid, kvalitet, effektivitet og lønnsomhet. Tomteutvikling er blitt et viktig element i langsiktige partnerskap som Optimera har med sine mange proffkunder. Gjennom årene har selskapet også fått gode samarbeid med stadig flere grunneiere.

– Vi samarbeider nært med grunneiere, myndigheter og lokale byggefirma når vi utvikler våre områder. Prosessene kan ta 4-8 år, mens vanlig er 10-12 år eller mer. Uansett er vi hele veien prosjektleder for utviklingsprosessene. Vi opplever ikke minst at grunneiere verdsetter dette fordi de ønsker å kunne stå inne for prosjektene som utvikles på deres grunn. Dette er et viktig premiss for arbeidet vårt, sier Lie. Han legger til:

– Tomtestrategien vår innebærer i praksis en styrking av lokal virksomhet, kompetanse og arbeidsplasser.

Om grunnlaget for Byggeskikkprisen 2013 opplyser Karmøy kommune blant annet følgende på sine websider: Kommunen ønsker ved denne tildelingen å sette fokus på de kvaliteter som kan oppnås ved en lav og tett boligbebyggelse ved kvalifisert planlegging og utførelse. Selve byggeoppdragene ble fordelt på flere mindre, lokale byggefirma. Denne produksjonsmetoden, samt små variasjoner på Sjo Fasting Arkitekters byggetegninger, har ført til at ingen av de 13 boligene er helt like. En svakt kupert lekeplass med samlingsskur midt i anlegget gir særlige muligheter til nabokontakt.

Stikkord: