Conpot

Regjeringen øker avgift og gjør diesel dyrere

Økt mineraloljeavgift gir dyrere diesel og fyringsolje og skal bidra til å fylle opp finansminister Siv Jensens (Frp) statskasse med 655 millioner kroner ekstra.

Økt mineraloljeavgift gir dyrere diesel og fyringsolje og skal bidra til å fylle opp finansminister Siv Jensens (Frp) statskasse med 655 millioner kroner ekstra.

Budsjettet for 2014 inneholder en avgiftsøkning på 52 øre per liter for avgiftsfri diesel, skriver VG.

I et brev til Stortinget skriver Jensen at hun på denne måten kan bidra til å fylle opp statskassen med 655 millioner kroner. Den største delen av denne summen, rundt 300 millioner kroner, vil komme fra avgiftsøkningen på såkalt avgiftsfri diesel. Dette er diesel til «traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper», ifølge brevet.

Spesielt

Ytterligere 70 millioner kroner skal hentes fra avgiftsøkning på oppvarming med oljefyr i private husholdninger. Det er for øvrig vedtatt fra før at oljefyring skal forbys fra 2020.

– Siv Jensen gir skattelette til de rikeste i Norge. Så sender hun regningen videre til pensjonister som ikke har hatt råd til å bytte ut oljefyren sin, næringsdrivende og anleggsbransjen, sier den nylig avgåtte landbruks- og matministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han mener det spesielle er at det nettopp er Frp som kommer med dette.

– De skulle jo sørge for lavere avgifter, sier Vedum.

Avvises

Finansdepartementets statssekretær Jørgen Næsje (Frp) avviser Vedums kritikk.

– Mineraloljeavgiften ble økt som følge av budsjettforliket med Venstre og KrF i Stortinget. Likevel blir det om lag 8 milliarder kroner i lettelser neste år. Dette fremmer veksten og sikrer norske arbeidsplasser. Det at vi fjerner arveavgiften, reduserer formuesskatten og reduserer skattesatsen for lønnsinntekt fra 28 til 27 prosent er bra for folk flest og for norsk økonomi, sier Næsje.

En lønnsmottaker med inntekt på 500.000 vil med dette få en skattelette på 4.159 kroner, ifølge NA24, men medregnet økte trygdeavgifter vil skatteletten bli redusert til 1.670 kroner i året. (©NTB)

Stikkord: