Conpot

Ber ansatte koble av i ferien

Norske sjefer er blant de flinkeste i klassen til å be de ansatte koble seg vekk fra jobben i ferien, viser ny, internasjonal arbeidsmarkedsundersøkelse.

Fire ganger i året tar verdens nest største rekrutterings- bemannings- og HR-selskap, Randstad, pulsen på arbeidsmarkedstrendene innenfor privat sektor i 32 land over hele verden.

Årets fjerde kvartalsrapport avdekker store forskjeller på arbeidsgivers forventninger til at de ansatte er tilgjengelige døgnet rundt mens de nyter velfortjente fridager.

Seks av ti sjefer i land som Kina og Tyrkia forventer døgnberedskap fra de ansatte i ferien. Mens sjefene i land som Norge, Sverige og Danmark er blant de flinkeste i klassen til å kreve at medarbeiderne faktisk bruker ferien til det den er ment for.

Bare 18 prosent av norske arbeidstagere i undersøkelsen svarer at de lever med krav fra sjefen om tilgjengelighet i ferien, mens tilsvarende svarprosent for Danmark og Sverige er henholdsvis 11 og 10 prosent.

-Norge, Sverige og Danmark er land med lav arbeidsledighet. Nordmenn legger stor vekt på å finne en sunn balanse mellom jobb og fritid, og det er noe arbeidsgivere må ta på alvor for å fremstå som attraktiv for å tiltrekke seg den kompetansen de trenger. Derfor er også sjefene her i nord mye mer bevisste på at de ansatte skal bruke ferien på alt annet enn jobb, sier Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge.

-Undersøkelsen avdekker at jo yngre arbeidstagerne er, jo vanskeligere har de for å koble av fra jobben i ferien. Nesten halvparten av de norske deltagerne i undersøkelsen svarer at de frivillig holder seg orientert om hva som skjer på arbeidsplassen mens de har fri. Dette henger nok sammen med at de yngre arbeidstagerne er mye mer online med mobiltelefon eller nettbrett. Å sjekke mail er noe mange gjør like naturlig som å sjekke Facebook eller Instagram. Nordmenn er tross alt på verdenstoppen i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi,  forteller Grana.

I Norge svarer 45 prosent at de liker å holde seg oppdatert om hva som skjer på jobben, mens tre av 10 svarer at de ikke klarer å holde seg unna å sjekke jobbmailen regelmessig.

-Likevel svarer hele 77 prosent av nordmennene at de klarer å koble av fra jobb umiddelbart når ferien starter. Danske kolleger er de flinkeste til å slappe av i ferien: Åtte av ti dansker svarer at de kobler helt ut, mens bare 25 prosent sjekker jobbmailen, forteller Grana.

 

Fem på topp, sjefen forventer tilgjengelighet 24/7 i ferien:

Tyrkia                   60%

Kina                       58%

India                     57%

Malaysia              52%

Slovakia               45%

 Norge                  18%

 

Fem på bunnen, sjefen forventer tilgjengelighet 24/7 i ferien:

Tyskland              15%

Luxembourg       14%

Sveits                    12%

Danmark             11%

Sverige                10%

 

Stikkord: