Conpot

Viktige råd om bypolitikk

- Dette er gode råd og innspill til hvordan bypolitikk bør utformes for fremtiden. Nå blir det viktig for staten og kommunene å omsette disse sterke visjonene til konkrete målsettinger, sier president i NAL Kim Skaara.

Mandag 16. desember overrakte faglig råd for bærekraftig bypolitikk sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner og klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft.

NAL mener et av de viktigste rådene i rapporten er å styrke byplanleggingen gjennom tilføring av ressurser og fagfolk til kommunene. Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde flinke fagfolk. Det er viktig at kommunene opparbeider seg kompetanse som i tillegg bør kunne benyttes på tvers av kommunegrensene, gjennom for eksempel fagråd.

Les hele rapporten

– En stor utfordring for mange kommuner er at de i for liten grad klarer å være gode sparringspartnere med kommersielle aktører som har sterke egeninteresser. Mye av det som bygges i dag er ikke bærekraftige prosjekter med kvaliteter som gagner nærområdet, uttaler Skaara.

Rapporten oppfordrer til at staten bør ha en tydelig og sterk rolle  ved å stille krav, men også å belønne incentiver som fremmer bærekraftig bypolitikk.

Skaara mener det vil bli spennende å se hvordan rapporten brukes videre av regjeringen. Han håper ikke rapporten blir lagt i skuffen ubrukt. Rapporten ble bestilt av den rødgrønne og er nå overtatt av den blåblå regjeringen.

Tør å tenke høyt

– Rapporten bærer preg av at det faglige rådet tør å tenke høyt, uavhengig av hvem som sitter ved makten. Det er viktig at noen tør å si at sykehus, utdanningsinstitusjoner  og andre viktige offentlige funksjoner bør plasseres i byen – ikke på et jorde utenfor byen uten tilknytning til eksisterende kollektivtransportløsninger. Ett av forslagene i rapporten er også å forby kjøpesentre  i ytre strøk rundt en by. Dette forslaget vil ganske sikkert få en blandet mottagelse både hos regjeringen og lokale politikere.

NAL mener rapporten er helhetlig, strukturert og har et tiltaksnivå som er godt. Budskapet i rapporten kan ikke gjentas for ofte. Hvis stat og kommune gjør ting riktig med hensyn til god og tverrfaglig planlegging og god arkitektur, så vil dette ha store synergieffekter. NAL jobber i dag  med flere prosjekter som har bærekraftig bypolitikk som mål, et av disse er Framtidens Bygg. Prosjektet skal utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de største byene i Norge. Prosjektet er en del av Framtidens byer og bidrar til realiseringen av forbilledlige pilotprosjekter som inspirerer andre til å bygge slik fremtiden krever. I tillegg har jobber NAL også med nye satsinger på dette området.

Stikkord: