Conpot

Får bygge på kornåker i Vestby

Møbelgiganten IKEA får grønt lys for å bygge et nytt varehus i Vestby i Akershus. Kommunens ønske om sentrumsutvikling går foran bevaring av dyrket mark, sier kommunalministeren.

– Vi har lagt vekt på at det er bred lokal enighet om dette, og at etablering av IKEA på Delijordet kan bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt at det er uakseptabelt å bruke det han omtaler som «noe av vårt beste landbruksareal» til noe annet enn å produsere mat.

– Vi ser at prosjektet er utfordrende når det gjelder forbruk av dyrket mark, men i dette tilfelle er kommunens ønske om å utvikle Vestby sentrum tillagt stor vekt. Jeg har merket meg at IKEA vil gjennomføre tiltak for å sikre at matkornproduksjonen opprettholdes, sier Sanner.

IKEA har tidligere uttalt at de vil flytte matjorda de bygger på til et annet sted. (©NTB)

Stikkord: