Nå får de også støtte av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Sist helg skrev han i en kronikk i Aftenposten at systemet for oppfølging av sykmeldte ikke fungerer etter hensikten. Det omfattende kravet om oppfølging gir også liten uttelling, skrev Eriksson.

Tidkrevende og komplisert

Over 10.000 bedrifter har fått sanksjoner for manglende oppfølging så langt i år. Hver av disse har fått over 5.000 kroner i bot. På toppen av dette har hele 100.000 bedrifter fått varsel om sanksjoner.

– Oppfølging av sykemeldte er så tidkrevende og komplisert at vi mener det går utover den daglige driften, ja kanskje til og med sikkerheten i bedriftene. Derfor forsøker vi nå å hjelpe de tusener av småbedrifter som sliter med dette, sier produktsjef Benjamin Raugland hos If Skadeforsikring.

Han viser til en undersøkelse If nylig fikk utført blant norske bedriftsledere. Den viser at småbedrifter over hele landet ber om hjelp til å lette arbeidsbyrden rundt skjemaveldet.

– Det er store krav til oppfølging av sykmeldte. Det er i utgangspunktet bra. Men vi er glade for disse nye signalene fra statsråden. Mange kunder har kommet til oss og sagt de trenger hjelp, derfor har vi utviklet en web-løsning som skal lette hverdagen, sier Raugland.

Passer på sykefraværet

Gjennom hjelpeverktøyet som nå lanseres kan hver bedriftsleder enkelt administrere alle oppgaver knyttet til sykefravær, i tillegg til mange andre gjøremål. På den samme siden som man har forsikringene sine, finner man også dette. Det passer aller best for bedrifter med opp til 25 ansatte.

– Det er i disse bedriftene det ofte er mest vanskelig å få til en god oppfølging. Ved å hjelpe til med dette får bedriftene fokus på det de egentlig skal gjøre. Det blir færre syke, færre uhell og kanskje også færre skader å håndtere for oss, sier Ifs produktsjef.

– Så får vi heller håpe at hjelpeverktøyet etter hvert blir overflødig. Ingenting hadde vært mer gledelig enn det.

Leave a comment