Conpot

Skal bygge nye Munkerud skole i Oslo

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om å bygge nye Munkerud skole på Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er på 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

Totalentreprisen på ca 7.500 m2 BTA omfatter bygging av ny barneskole med plass til 840 elever og 120 ansatte, samt et kroppsøvingsbygg delvis nedgravd i terreng. Rundt skolen skal det opparbeides flotte utomhusområder og tilstøtende adkomstveier skal oppgraderes.

– Vi er meget glade for oppdraget og ser frem til å bygge enda en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke.

– Jeg er veldig fornøyd med at entreprenøren nå er på plass.  Vi samarbeider godt med Veidekke om byggingen av passivhusskolen på Bjørnsletta, og ser nå frem til å fortsette trenden på Munkerud, forteller Nina Rønning, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolebygget blir delt i tre hoveddeler. Hovedbygget for småskolen vil inneholde 1. – 4. klasse med tilhørende lærerarbeidsplasser, allrom og spesialrom. Mellombygget vil inneholde storskolen med 5. – 7. klasse. Skolebyggene skal forbindes til kroppsøvingsbygget med både trapp, heis og bro.

Byggearbeidene vil starte høsten 2014, og skolen skal stå klar til skolestart høsten 2016.

Stikkord: