Conpot

Legger mer penger i lærlingpotten

Regjeringen ønsker at flere bedrifter skal ta inn lærlinger og øker nå tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger. Målet er å få 20 prosent flere lærlingplasser innen 2015.

Hvert år er det rundt 6.000 elever som ikke klarer å få lærlingplass hos bedrifter både i privat og offentlig sektor.

Nå vil Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeide i prosjektet Lærlingløftet for å gi nye bedrifter informasjon om fordelene ved å ta inn en lærling.

Lærlingløftet

– Vi håper Lærlingløftet kan bidra til en felles bevissthet blant norske bedrifter om hvilke fordeler det gir å ha lærlinger og hvor viktig lærlingordningen er for fremtidig rekruttering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I pakken ligger også en ekstrabevilgning på 114 millioner kroner til et eget løft for yrkesfagene.

Blant de viktigste tiltakene i pakken er økt lærlingtilskudd og tilskudd på 50.000 kroner til nye lærebedrifter. (©NTB)

Stikkord: