Conpot

24 000 er fortsatt uten strøm etter «Ivar»

Oppdaterte tall fra NVE fredag morgen kl. 08:30 viser at 24 000 kunder er uten strøm etter ekstremværet Ivar.

Hovedårsaken til strømbruddene er trefall på linjene. En del feilretting er gjennomført. Det er viktig at nettselskapene ivaretar ansattes sikkerhet.

– NVE har tillitt til at nettselskapene arbeider så godt det lar seg gjøre for å få strømmen tilbake til alle som har mistet den, og har forståelse for vanskelighetene knyttet til strømutfallene, sier Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Det er nå to fylker som er berørt av strømbrudd:

  • Nord-Trøndelag: 13 000 kunder
  • Sør-Trøndelag:11 000 kunder

Tre viktige råd

  1. Hold god avstand til nedblåste strømledninger da disse kan være strømførende.
  2. Følg råd og oppfordringer fra lokale beredskapsmyndigheter.
  3. Kontakt ditt nettselskap for spørsmål om strømutfall og rettetid.

Stikkord: