Conpot
  • pris eiendom Stein Drogseth

Rekordmange venter boligprisfall

Hele 35 prosent av oss tror at boligprisene vil falle fremover, mot bare 8 prosent på samme tid i fjor. Tross dette, folk endrer ikke kjøpsplaner og troen på boliginvesteringer.

Flere enn én av tre nordmenn tror prisene på boligeiendom vil falle, ifølge en ny undersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling. Mens 35 prosent tror prisene vil falle, tror like mange på uendrete priser, mens 23 prosent tror boligprisene vil øke neste 12 måneder.

– Det er egentlig ganske dramatisk at så mange som 35 prosent nå forventer prisfall. I de syv siste målingene våre har det vært mellom fire og ti prosent som har forventet prisfall. Mediefokus på boligbobler siste tiden kan ha bidratt til holdningsendringen, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.

I alle aldersgrupper er det større forventninger til prisfall fremfor prisvekst det kommende året, men noen er mer positive enn andre.

– Vi ser at forventningene til prisvekst fremover øker jo yngre man er, sier Drogseth.

Troen på prisvekst er høyest i Tromsø (40 prosent), Drammen (39 prosent) og Trondheim (35 prosent). Derimot er det Bodø og Oslo som i størst grad forventer prisfall her til lands hvor henholdsvis 49 og 45 prosent tror på fall.

Hver tiende på boligjakt

Én av ti nordmenn har planer om å kjøpe bolig neste 12 måneder. På topp finner vi Drammen og Fredrikstad hvor hele én av fem har planer om dette, fulgt av Bergen og Oslo hvor én av syv sier det samme.

– Hver tiende av oss planlegger boligkjøp. Men det interessante er at dette ikke er spesielt annerledes enn tidligere. I mange år har omtrent hver tiende nordmann vært på boligjakt og jo yngre man er, desto flere planlegger boligkjøp kommende året, sier Drogseth.

Boliginvestering best på sikt

Når det norske folk blir spurt om hva de mener er den beste langsiktige investeringen av investering i bolig, bankinnskudd, aksjer eller obligasjoner, svarer et soleklart flertall at investering i bolig fortsatt er best.

Hele 60 prosent mener at investering i egen bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er likevel en svak nedgang fra 67 prosent på samme tid i fjor.

– Forventningen om prisfall fremover rokker lite ved vår positive grunnholdning til bolig. I alle aldersgrupper ser vi at det er et klart flertall som mener at boliginvesteringer er den beste investeringen på sikt. Spesielt gjelder dette i aldersgruppen 30 til 40 år, hvor hele to av tre sier dette, sier Drogseth.

Godt kjøpstidspunkt?

På spørsmål om det er et godt eller dårlig tidspunkt å investere i bolig nå, så viser undersøkelsen at det er jevnt mellom de som svarer godt eller dårlig. 37 prosent svarer at det nå er et godt tidspunkt å investere i egen bolig, 31 prosent mener det er et dårlig tidspunkt, mens 32 prosent svarer vet ikke. For tre år siden mente et knapt flertall (52 prosent) at det var godt tidspunkt.

– Men interessant nok er det litt flere som mener at det er et godt tidspunkt å investere i bolig nå enn de som svarer at tidspunktet er dårlig. Dette betyr at det langt ifra er noen krisestemning på boligmarkedet og at de fleste forventer god avkastning over tid, sier Drogseth.

Jo eldre man er, desto flere mener at nå er et godt tidspunkt for boligkjøp. Blant de over 60 år, mener hele 45 prosent at det nå er et godt tidspunkt å investere i egen bolig, mot 27 prosent blant de under 30 år.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i oktober/november 2013 blant et tilfeldig utvalg av 1900 nordmenn.

Stikkord: