Conpot

Garanterer bærekraftig utbygging i Vestby

Ved en eventuell bygging av varehus i Vestby skal gjøres på en bærekraftig måte, som ikke fører til reduksjon av matproduksjonen i området. Dersom dette ikke er mulig, bygger ikke IKEA på den aktuelle tomten på Delijordet.

Et potensielt nytt varehus i Vestby skal bygges på en bærekraftig måte, hvis ikke vil ikke IKEA bygge. Det er beskjeden fra den svenske møbelaktøren, uavhengig av hva Kommunal- og regionaldepartementet eventuelt vil pålegge IKEA.

− Matproduksjonen skal opprettholdes. Hvis ikke, bygger vi ikke. Når det nå har blitt mye debatt rundt vår eventuelle etablering i Vestby, ønsker vi å tydeliggjøre dette, sier Bård Stang-Lund Valasjø, eiendomssjef i IKEA Norge.

Etter at landbruks – og matminister Sylvi Listhaug ga grønt lys til IKEAs søknad om bygging av nytt varehus, har mange vært bekymret for konsekvensen byggingen vil ha for matjorden i området. Stang-Lund Valasjø påpeker at IKEAs holdning om bærekraftig bygging har vært uttalt helt fra prosjektets begynnelse.

− Vi har hele veien vært tydelige på at vi skal ta ansvar for å bevare matproduksjonen. Det innebærer at vi skal sikre en like høy matproduksjon etter vår etablering som før. Vi kommer kun til å bygge på Delijordet dersom vi enten kan flytte matjorden, eller om vi finner en annen løsning som sikrer like høy matproduksjon i området, understreker Stang-Lund Valasjø.

Bioforsk er engasjert

IKEA har engasjert forskningsinstituttet Bioforsk og deres landbrukseksperter, for å se på mulighetene rundt flytting av matjorden på Delijordet, og for å utrede om det finnes andre løsninger som vil gi bedre effekt for matproduksjonen. Konklusjonene fra Bioforsk og andre eksterne fagfolk vil være avgjørende for hvilken løsning som er den mest bærekraftige og som IKEA skal velge.

− I IKEA er vi svært opptatt av at vi skal jobbe på en bærekraftig måte i alle deler av vår virksomhet. Siden vi først og fremst er gode på møbler, er det Bioforsk og andre berørte parter som skal hjelpe oss til å komme frem til den beste løsningen på Delijordet, sier Stang-Lund Valasjø.

Langt igjen før spaden settes i jorda

Kommunal- og regionaldepartementet har foreløpig ikke ferdigbehandlet innsigelsene mot reguleringsplanen som åpner for IKEAs utbygging i Vestby. Selv med et positivt svar, er det lang tid til en eventuell byggestart.

− Om departementet gir grønt lys for bygging på Delijordet, er det fortsatt en lang prosess frem til første spadetak. Neste steg blir i så fall en reguleringsprosess med kommunen. Det er først i denne delen av byggesaken vi får muligheten til utrede, i samarbeid med eksperter, om det lar seg gjøre å bygge på en bærekraftig måte. Hvis svarene her viser seg at dét ikke lar seg gjennomføre vil ikke IKEA bygge, avslutter Stang-Lund Valasjø.

Stikkord: