Conpot

Først ute – igjen

ASKO var første i Norge som begynte med bioetanol, nå er de først på ballen igjen – denne gangen med Euro 6-gassbil.

Dette er den første Euro 6- klassi­fiserte biogassbilen levert i Norge. ASKO er tidlig på de nye miljøvennlige produktene. Nils Giskeødegaard, administrerende direktør hos ASKO Rogaland AS, har følgende å si om deres nye Scania:

– Foreløpig produseres biogass i Rogaland av kloakk og matavfall, men det jobbes med produksjon av biogass basert på gjødsel i tillegg. For ASKO som ”forsyner Norge med mat” vil et drivstoff basert på matavfall fra husholdningene og kumøkk være det ideelle drivstoff for de bilene som distribuer melk og brød til butikker, hoteller, barnehager osv., sier Giskeødegaard og tilføyer at ASKO Rogaland er første som tester ut dette.

ASKO satser tungt på miljøreduserende tiltak – ser dere for dere at biogass er en av løsningene ASKO kommer til å satse tungt på i fremtiden?

– Hver aktør som er med på å velge alternative drivstoffer er med på å legge til rette for et godt distribusjonssystem for drivstoffet, som igjen gjør at vår satsning blir billigere å drive. Vi er realister og skal ha lave transport­kostnader. Vi tror det blir biogassbiler og bio­etanol i bybildet, mens resten av transporten vil driftes på biodiesel, bioetanol eller diesel.

«Den lydløse bilen»

Gassmotoren er like sterk som diesel­motoren, kun 50NM skiller de to – 1350 kontra 1400nm. I tillegg til selve fremdriften har ASKOs nye bil flere miljøvennlige detaljer.

– I tillegg til å være gassdrevet har den et kryogenaggregat som kjøler skapet, den gjenbruker Co2en, som er meget miljøvennlig. Kryogenaggregatet er i tillegg vesentlig mer støysvakt enn et vanlig aggregat. Det samme gjelder gassmotoren, den går stillere enn en tradisjonell dieselmotor.

På hvilken måte er det viktig for ASKO å benytte seg av nye og miljøvennlige produkter?

– Det er viktig at noen er villig til å gå foran, selv om ny teknologi kan ha svakheter. ASKO er villig til å ta en kalkulert risiko i denne sammenhengen.

ASKO er langt fremme på flere områder innen miljøsatsingen. Selskapet har et overordnet mål om å bli klimanøytrale.

– Vi satte i gang et prosjekt for to år siden, hvor vindforekomstene i nærheten av vårt anlegg her i Rogaland ble kartlagt. Nå har vi søkt om å få sette opp 5 vindmøller på toppene rundt her. Lykkes vi med dette vil ASKO være klimanøytrale på energi.

Eurokravene setter standarder for utslippene som belaster byene spesielt. Nivåene settes i god tid slik at produsentene kan utvikle sine produkter mot dem. Når ­Euro 6-kravet kom ble det samtidig innført nye metoder for testingen, som er mye strengere enn tidligere metoder. Ikke bare er utslippene mindre målt i mengde, men måle­metoden er strengere – så det reelle utslippet blir i praksis enda lavere.

Hvor skal bilen benyttes?

– Denne biogassbilen vil gå i nærdistribusjon i sentrumsområdene Stavanger /Sandnes.

Rekkevidde på bilen?

– Med tanker for både biogass og kryogen plassert mellom akslingene, sier det seg selv at tankkapasiteten blir begrenset. Vi regner likevel med ca 30 mil utkjørt distanse mellom hver fylling.

Bilen får gassen levert på et av Lyse Energi sine fyllestasjoner. Hos Lyse pumpes bio­gassen inn i det allerede eksisterende rørnettet for naturgass, og de som kjører på biogass kjøper sin andel av den gassen som er pumpet inn. En av fordelene med dette er at man får en jevn og stabil gasskvalitet.

Stikkord: