Conpot

SSB tror boligprisfallet er over om ett år

Fallet i norske boligpriser vil fortsette, men stanse opp neste år. Prisene vil øke igjen fra årsskiftet 2014/2015, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) i en fersk prognose.

«Fallet i boligprisene, som vi har sett denne høsten, vil trolig fortsette når man justerer for normale sesongvariasjoner, men stopper trolig opp i løpet av neste år. I 2015 og 2016 venter vi en økning i realprisen på boliger», skriver SSB fredag.

Byrået mener det på sikt er sentrale forhold i norsk økonomi, som høy inntektsvekst og befolkningsvekst, som tilsier at prisene vil øke igjen etter neste år. Bortsett fra korreksjonen i kjølvannet av finanskrisen har ikke de underliggende faktorene endret seg mye, mener SSB.

Pessimisme

Mer restriktiv utlånspraksis som følge av strengere krav til egenkapital i bankene og utsikter til renteøkning har bidratt til høstens boligprisfall, mener Statistisk sentralbyrå. Også pessimistiske husholdninger spiller inn.

«Vi antar at dette vil forsterkes ytterligere før de mer fundamentale faktorene igjen dominerer. Økt inntektsvekst og lavere renter vil bidra til at boligprisene igjen begynner å stige fra årsskiftet 2014/2015», skriver SSB.

Byrået konkluderer også med at boliglånsrentene vil holde seg «om lag uendret ut 2015, før de begynner å øke».

Eiendomsmeglerforetakenes Forening anslo denne uken at boligprisfallet vil fortsette i begynnelsen av neste år. Nordea Markets tror for sin del boligprisene kommer til å falle med 15-20 prosent de to neste årene.

Oppgang i 2015

Statistisk sentralbyrå tror på ny konjunkturoppgang i Norge først i 2015 og anslår derfor at arbeidsledigheten øker litt gjennom neste år og inn i 2015.

«Økt etterspørsel på fastlandet og internasjonalt ligger bak et forventet omslag til en beskjeden konjunkturoppgang fra 2015», skriver SSB.

Også når det gjelder forbruksveksten tror Statistisk sentralbyrå pendelen vil svinge igjen om et års tid. Mens dagens situasjon, med fallende boligpriser og noe lavere inntektsvekst, fører til økt sparing og lavere forbruk, vil den grunnleggende gode utviklingen i husholdningenes økonomi gradvis slå gjennom, tror SSB.

«I våre beregninger vil veksten i husholdningenes konsum i 2014 på årsbasis være om lag som i år, men ta seg gradvis opp til et klart høyere nivå i 2015 og 2016», skriver SSB.

Mer oljepenger?

Mens Norges Bank har tro på en vekst i fastlandsøkonomien på 2,0 prosent neste år, tror Statistisk sentralbyrå på 2,1 prosents vekst.

– Hvis Norges Bank og Statistisk sentralbyrå får rett i sine anslag, vil det bidra til svakere inntektsvekst og kanskje til økte utgifter sammenlignet med det man regnet med, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets til økonominettstedet E24.

Nordea Markets tror derimot at veksten i fastlandsøkonomien neste år og i 2015 blir på bare 1,25 prosent, kunngjorde banken torsdag.

– Det betyr at det er duket for kraftig økning i offentlige investeringer. Regjeringen vil benytte anledningen til å gjennomføre mange valgløfter og vil ha rom for det, sa senioranalytiker Erik Bruce. (©NTB)

Stikkord: