Conpot

Militært treningsanlegg vant arkiekturpris

- Treningsanlegget er et fremragende eksempel på ny norsk arkitektur, sier juryens leder, og rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen.

Militært treningsanlegg på Haakonsvern orlogsstasjon ved Bergen ble i dag tildelt Forsvarsbyggs arkitekturpris 2013. Siden treningsanlegget åpnet i 2011, har treningsiveren på marinebasen økt.

– For første gang får alt maritimt personell mulighet til å løfte sitt fysiske nivå til det som kreves av en profesjonell og slagkraftig marine. Dette har blitt et fantastisk treningsanlegg som er fullbooket både på dagen og kvelden, sier viseadmiral Jan Eirik Finseth i Forsvarsstaben.

Trening og trivsel

Treningsanlegget har treningsaler, klatrevegg og svømmehall med to svømmebassenger av stål – for å tåle røff bruk. Det ene bassenget har en fullskala skipsside som gir realistisk trening. Ute er det et bryggeanlegg, løpebaner og fotballbane med kunstgress.

– Forsvarsbygg er opptatt av arkitektur. Vi stiller derfor høye krav til arkitektonisk kvalitet og at byggene passer inn i omgivelsene.  I tillegg bidrar vinneren til økt trening og trivsel, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Priser arkitekturen i Forsvaret

Forsvarsbygg er en stor statlig byggherre, og investeringene i eiendom er en viktig del av omstillingen i Forsvaret.

– God arkitektur setter spor som vi kan være stolte av og som gir brukere en merverdi. Jeg er glad for å kunne dele ut prisen til Militært treningsanlegg på Haakonsvern orlogsstasjon, sier forsvarsminister Ine Søreide Eriksen.

Et forbilde 

Juryen fremhever at bygget har gode og robuste løsninger og har vært kostnadseffektivt å realisere. Det arkitektoniske uttrykket er meget godt, anlegget har fremragende formmessige kvaliteter og en god landskapsmessig tilpasning.

– Anlegget kan være et forbilde både for militære og sivile treningsanlegg, sier Karl Otto Ellefsen.

Stikkord: