Conpot

Norges første Volvo Euro 6

Da Norges Geotekniske Institutt skulle bestille en ny lastebil for transport av en ny borerigg, ønsket de å gå foran for å vise sin miljøprofil og og bestilte derfor den nye Volvo FH lastebilen i Euro 6-versjon.

Fra 1. januar innføres et nytt utslippskrav, Euro 6, for tunge kjøretøy i Europa.

– Vi synes vi kunne gå foran og ta merkostnaden på en Euro 6-lastebil og synliggjøre at vi er opptatt av miljøet, sier Kristoffer Kåsin som har vært ansvarlig for anskaffelsen av den nye lastebilen for NGI.

Foruten å være den aller første kundesolgte Volvo lastebilen i Euro 6-versjon, er bilen spesiell på flere måter. Ikke minst er påbygget levert av SKAB, og det er  spesielt tilpasset den oppgaven bilen skal gjøre for NGI. Bilen er den nye FH i 6×2-versjon, med 13-liters 460 hk motor – den første motoren Volvo sertifiserte i Euro 6. Bilen skal stasjoneres i Midt-Norge og betjenes av sjåfør Håvard Saur, som i stor grad har vært med på å detaljplanlegge hvordan bilen skulle bygges opp.

– Bilen skal transportere en borerigg som veier 7,5 tonn samt utstyr til denne. Tidligere har vi benyttet containerbiler, men ettersom containeren blir tung har vi slitt med å få tilstrekkelig trykk på foraksel, kan Kristoffer Kåsin fortelle.

Solid bakløfter

Bak på bilen er det montert en solid bakløfter med kjørebruer og hydrauliske støttebein for å kunne tåle trykket av den tunge boreriggen når denne skal kjøres ut og inn av bilen.

– Et kritisk punkt har vært å få stivet av bakre del av chassiset så det skulle klare det kraftige momentet når riggen ligger og hviler på vippepunktet, kan leder av SKAB Norge, Dag Nordvik fortelle. Han sier videre at kjørerampa er beregnet for 9,5 tonn mens riggen bilen skal transportere veier 7,5 tonn. Foruten støttebein midt under kjørerampa er det også hydrauliske støttebein bakerst på lastebilens chassis, for å sikre en trygg ut- og innkjøringa av den tunge riggen.

Bakløfteren er av merket Dhollandia levert av Dhollandia Norway.

Mange detaljer

Sjåfør Håvard Saur har hatt mange ønsker under oppbyggingen av bilen og har vært med på å sette sitt preg på bil og utstyr. I framkant av skap-påbygget er det et eget adskilt rom med et Webasto varmeapparat.

– Her er det en enkel verktøybenk og tørkestativ for støvler. Under benken er det en vanntank på hele 1,1 kubikkmeter, slik at vi er selvforsynte med vann under oppdrag, kan sjåfør Håvard Saur fortelle.

Under bilen i bakkant, er det montert en egen rustfri kasse for borrestål, som riggen selvsagt trenger mye av.

– Dette blir bil nr 3 i stallen. Den andre Volvoen for vårt vedkommende var investeringen i bilen på omlag 1,4 millioner, mens den nye boreriggen koster hele 3,5 millioner, kan Kristoffer Kåsin fortelle.

– Hvem er kundene?

– Kommuner og stat er store kunder. Statens Vegvesen, Statsbygg, Jernbaneverket og private som skal bygge ønsker ofte solide grunnundersøkelser før man setter i gang arbeidet. Med tanke på mer og mer ekstremvær får vi også flere og flere oppgaver med å gå inn i rasutsatte områder og foreta undersøkelser, så vi kan trygt si vi har en stadig økende oppdragsmengde, kan Kåsin fortelle.

Tidligere kjøpte NGI mye transport, men ved å ha egen bil kan de rykke ut til ras-steder mye raskere enn om de skulle leie transport. Den nye bilen blir stasjonert i Steinkjer. Bilen er solgt og levert av Fredrik Espenes på Volvo Truck Center i Oslo.

Fra Euro1 som ble innført i 1993 til Euro 5 som gjelder nå, har lastebilen blitt 100 ganger renere når det gjelder de skadelige utslippene Nox og partikler. Når nå Euro 6 innføres blir lastebilen ytterligere 6 ganger renere enn i Euro 5-versjon og dersom alle lastebiler nå hadde vært i Euro 6-versjon, ville lastebiltransport ikke lenger vært et miljøproblem. Selvsagt slipper dieselmotoren også ut CO2, men også dette er kraftig forbedret de siste 25 år, ettersom forbruket på et 40 tonns vogntog er redusert med hele 40 prosent!

Stikkord: