Conpot

Ny administrerende direktør og regionsdirektør

GK Norge AS passer på å ha lederstillingene fylt opp før årsskifte. – Vi er klare for 2014, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad

Ny administrerende direktør

Eivind Sælen (60) er ansatt som ny Administrerende Direktør i GK Norge AS. Eivind kommer fra stillingen som Regionsdirektør GK, region Vest.

Eivind har vært konstituert i stillingen siden 10.10.2013 og var før det Regionsdirektør i Region Vest med Bergen som hjemmebase. Han har i en lang rekke år påvirket GKs utvikling, først og fremst i Region Vest hvor han har hatt sitt faste virke, men også sentralt gjennom sitt arbeide i firmaledelsen. Gjennom dette har Eivind påvirket utvikling av kultur og strategi for hele selskapet, og bidratt til å skape det GK vi har i dag.

Eivind har en meget spennende og solid bakgrunn og har også tidligere jobbet i Flebu og Honeywell.

«Når vi ønsker Eivind velkommen som Administrerende Direktør så er det med forventning om at han skal ta oss ytterligere et steg frem, innen alle våre fag og mot våre forretningsområder innen nye og eksisterende bygg» sier Konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

 

Ny regionsdirektør

Arne Dahl (48) er nå ansatt som ny regionsdirektør i GK Oslo, med virke fra 2. desember 2013.

«Etter å ha vært konstituert i stillingen siden 10.10.2013 som Regionsdirektør for GK Oslo er det med stor glede jeg kan meddele at Arne Dahl nå er fast ansatt i stillingen.

Arne begynte i GK i 1987 og har jobbet både som prosjektleder, avdelingsleder og teknisk sjef. Han har tidligere jobbet i Glent og Akershus Energiverk.
Han kjenner bransjen meget godt og nyter stor respekt både internt og eksternt. Vi ønsker Arne alt godt i den nye  jobben – og ser frem til å jobbe sammen med han. Sammen med Arne skal vi bidra til å løfte Region Oslo og GK mot nye høyder». sier Administrerende Direktør Eivind Sælen.

 

Stikkord: