Maskinen skal selvsagt også utføre konvensjonell «raiseboring». Dette med en hulldiameter opp til 1 200 mm.

Siden introduksjonen på midten av sekstitallet har raiseboring vært betraktet som den sikreste og mest produktive måten å drive opp åpningssjakter/stigorter for de fleste brytningsmetoder i gruver. I blokkbrytningsgruver og de fleste sublevel-gruver blir det drevet mange korte stigorter for å åpne opp for sprengning.

Typisk for tradisjonelle raiseborings maskiner, er at de trenger en betongplattform og forankringsbolter for å stabilisere maskinen under boring. Når man tar dette arbeidet i betraktning, blir ofte tidsbruken på selve borejobben mindre enn 50 % av tiden hele jobben tar.

Et voksende behov for en mobil og allsidig rigg, spesielt designet for å utføre åpningsspalter sikkert og effektivt, har ført til utviklingen av Easer. Riggen kan bore åpningshull med en diameter på max 750 mm, med en hulldybde opptil 60 meter. Borestrengen består av standard borestenger med diameter 200 mm, og pilotkronen har en diameter på 228 mm.

Alt nødvendig utstyr for operasjonen er integrert i riggen, med unntak av borestengene. Opprigging av maskinen krever ingen forberedelser på arbeidsstedet.

– Vårt mål med utviklingen av Easer har vært å gjøre operasjonen raskere. Tiden det tar å bore et åpningshull på 40 meter fra opprigging til nedrigging er under 30 timer. Opprigging og nedrigging tar mindre enn en time, sier Johnny Lyly, produktsjef hos Atlas Copco.

Med Easer har man samme muligheter som en tradisjonell raiseborings rigg: “box hole” boring, “down-reaming” og konvensjonell raiseboring. For å skifte mellom oppover- og nedoverrettet boring, snur man girboksen 180 grader, en enkel operasjon som gjøres på verkstedet i gruva. Med oppsettet for raiseboring kan Easer bore hull med diameter opp til 1 200 mm.

Navnet Easer kommer fra det engelske utrykket “ease off”, som henviser til å avlaste eller redusere trykk når fjellet utvider seg ved sprengning.

“The Easer” har en planlagt lansering i løpet av 2014.

Se teaser film: http://youtu.be/X1OntECB2Yc

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *