Conpot

Velg spesialvinterdekk

Goodyear anbefaler at kommersielle kjøretøyer bruker spesialvinterdekk, spesielt på ekstremt vinterføre slik som ofte oppstår i Norden, Russland og i høytliggende områder lenger sør.

Siden dekkene er spesielt utviklet og optimert for bruk på vinterføre – isete og snødekte veier – fungerer de bedre på vinterføre enn dekk som overholder minimumskravene for vinterkjøring slik disse er definert for snøfnuggmerket med tre fjelltopper.

Spesialvinterdekk sikrer optimale kjøreegenskaper om vinteren, spesielt når veiene er dekket av is og snø.  Dekk reagerer ulikt under forskjellige temperaturforhold, slik at det er nødvendig med spesielle gummiblandinger og slitemønstre for slike forhold.  Godt veigrep er selvfølgelig det viktigste for styre- og bremsekontroll samt trekkraft.  Et mer aggressivt mønster i kombinasjon med et slitebanemateriale med de riktige egenskapene er nødvendig, ikke bare for godt grep på snø, men også på is og for effektiv drenering av vann fra veien.

Fordelene med kommersielle vinterdekk er spesielt viktig for mobiliteten under vanskelige værforhold. Å kunne unngå unødvendig stans gir betydelige økonomiske fordeler, for eksempel ved at man unngår forsinkelser i vareleveranser, at varer blir ødelagt osv. Dette er årsaken til at montering av vinterdekk på drivakslene er obligatorisk i mange europeiske land.

Vinterdekkbestemmelser og merking

For øyeblikket finnes det ingen felles lovgivning i EU angående bruk av vinterdekk, og obligatorisk bruk av vinterdekk avgjøres og reguleres i dag av nasjonale lover.  Det finnes imidlertid en offisiell EU-definisjon på «vinterdekk».  I henhold til EU-forordning 661/2009 defineres et vinterdekk som «et dekk med slitemønster, slitebanemateriale eller struktur som hovedsakelig er utformet for at man på snøføre skal bli bedre rustet enn med alminnelige dekk når det gjelder å sette i gang eller opprettholde kjøretøyets bevegelse».

Merkingen som for øyeblikket brukes på dekkenes sidevegger for å skille vinterdekk fra standarddekk er M+S (også M.S eller M&S), som stipulert i EU-lovgivningen.  Den 1. november 2012 gjorde UNECE-forordning 117-02 det obligatorisk med ny merking i EU – «Alpesymbolet», eller snøfnugget med de tre fjelltoppene (også kalt snøfnuggmerket eller 3PMSF).  I motsetning til M+S-merkingen, kan snøfnuggmerket i henhold til loven bare brukes hvis dekket oppfyller en minimumsgrense for veigrep på snøføre, den såkalte «snøgrepsindeksen».  Enn så lenge er M+S-merking fremdeles lovlig, men dette merket er ikke lovmessig bundet til noen garantert minimumsgrense for kjøreegenskaper på vinterføre.  M+S-merkede dekk har bedre veigrep på snø enn sommerdekk, men kommer ikke nødvendigvis over den terskelgrensen for veigrep på snø som er det lovmessige kravet for å bli merket med det nye snøfnuggmerket.

Snøfnuggmerket på andre lastebildekk fra Goodyear

I Goodyears dekkserier for kommersielle kjøretøyer er det ikke bare spesialvinterdekket UltraGrip for lastebiler og busser som er utstyrt med snøfnuggmerket. I tillegg til disse er også Goodyear Municipal drivdekk, 17,5- og 19,5-tommers Regional Haul drivdekk og de nylig lanserte Goodyear KMAX D og Goodyear FUELMAX D, som blir tilgjengelige fra januar 2014 på de fleste markeder i Europa, kvalifisert til å merkes med snøfnuggmerket. Disse dekkene er altså ekte helårsdekk som oppfyller alle lovmessige krav til vinterdekk.

Likevel er Goodyear UltraGrip å foretrekke under mer ekstreme vinterforhold.

Ultra Grip

Goodyears serie med vinterdekk for kommersielle kjøretøyer heter Ultra Grip.  Dekkene er tilgjengelige i mange dimensjoner, og serien omfatter Ultra Grip WTS styredekk, WTD drivdekk og WT tilhengerdekk.  Styredekket Ultra Grip WTS har et bredt og dypt slitemønster, spesialutviklede Z-lameller og et slitebanemateriale som er spesielt egnet for vinterforhold.  Dermed oppfyller dekket behovet for god kjørelengde i tillegg til kravene til bremseegenskaper på våte, snødekte og isete veier.  Drivdekket Ultra Grip WTD har et imponerende veigrep under barske vinterforhold på snødekte og isete veier.  Dette dekket har dedikert teknologi i slitebanematerialet og et mønster med en spesialutviklet lamellteknologi.  Det har utmerket veigrep, stabilitet og bremseevne, samtidig som det gir god kjørelengde.  Tilhengerdekket Ultra Grip WTT utfyller serien med spesialdekk til bruk på vinterføre når det er nødvendig at alle akslene på kjøretøyet er utstyrt med vinterdekk.  WTT ble utviklet til bruk både på veier med fast veidekke, grusveier og skogsveier.

«Mange operatører tenker aldri på vinterdekk med mindre de opererer i de nordligste delene av Europa eller i høyfjellsområder lenger sør, eller hvis loven krever det», sier Boris Stevanovic, markedsdirektør for lastebildekk hos Goodyear Dunlop EMEA. «Goodyears vinterdekk oppfyller ikke bare de lovmessige kravene der slike finnes, de bidrar også til å sikre godt veigrep under alle føreforhold slik at man kan unngå unødvendige forsinkelser på grunn av dårlig føre.  I tillegg har ikke Ultra Grip-dekkene våre den negative effekten på drivstofforbruk i forhold til vanlige regionaltransportdekk som mange tror, og de har også potensielt svært god kjørelengde.»

Stikkord: