Conpot

Ett års bruk av ZX290LC-5

I over et år har selskapet Farbu & Gausen hatt en Hitachi ZX290LC-5 i arbeid. Etter så lang tid kan maskinføreren, Rune Brekstad, uttale seg om maskinens mange fordeler.

Siste halvdel av 2012 ble maskinen tatt i bruk ved byggingen av en tunnelkonstruksjon under en jernbanestrekning i Midt-Norge. Farbu & Gausens maskinflåte består av mange Hitachi-maskiner. Rune Brekstad er operatør på denne gravemaskinen.

– Dette var en tidlig julegave for meg, jeg kunne umiddelbart se noen betydelige forbedringer fra -3 til -5 serien. Førerhuset og arbeidsomgivelsene er upåklagelig. Spesielt var økt benplass positivt i mitt tilfelle. Det er også mindre støy fra motoren, jeg liker den ergonomiske utformingen av kontrollpanelet, samt at jeg har en bedre oversikt over arbeidsområdet fra førerhuset, forteller Rune.

Rune Brekstad har vært ansatt i Farbu & Gausen i 13 år, og kan beskrives som en erfaren gravemaskinfører. Dermed vet han også hva han snakker om når han omtaler en ny maskin.

Jobben

Før byggingen av tunnelen, måtte en lokal bonde krysse jernbanesporet for å få tilgang til en del av gårdsområdet. Med tanke på sikkerhet ble derfor dette arbeidet satt i gang.

Den mest kritiske delen av prosjektet var å fjerne sporet fra lørdag morgen til søndag kveld. Dette ble gjennomført den siste helgen i september 2012. Først måtte Farbu & Gausen fjerne 30 meter av jernsporet, for så å grave tunnelen. Deretter ble rammene for tunnelen løftet på plass. Entreprenøren la deretter betong for å forsterke strukturen, installerte sikkerhetsbarrierer langs jernbanelinjen og la til slutt jernbanesporene tilbake på plass. En adkomstvei som knytter den ene siden av tunnelen til den andre ble også bygget.

– Dette er et godt eksempel på en god allround jobb som tester dynamikken i ZX290LC – 5. Maskinen er enda mer stabil på full rekkevidde enn den foregående modellen, og dette er en sterk maskin. Samlet sett har det vist seg å være en nyttig anskaffelse for denne typen prosjekter, og samsvarer godt mellom størrelse og ytelse, forteller Rune avslutningsvis.

Maskinen er kjøpt hos Nasta AS

Stikkord: