Conpot

Bygger skole i Fredrikstad

AF Gruppen er av Fredrikstad kommune valgt som totalentreprenør for bygging av nye Borge ungdomsskole. Skolen skal bygges på eksisterende skoletomt.

AF gruppens arbeid ved Borge Ungdomsskole omfatter bygging av nytt skolebygg, i tillegg til oppgradering av skolens gymsal samt et innholdsrikt uteareal.

Arbeidene starter i februar 2014 og skolen vil stå ferdig i desember 2015. Verdi på avtalen er  MNOK  135  (eks mva).

Fremtidsrettet lærested

–  Dette er et viktig oppdrag for vår byggvirksomhet i Østfold. AF Gruppen har lang og god erfaring med bygging av skolebygg. Sammen med kunden skal vi sørge for at denne skolen blir et fremtidsrettet lærested når den står ferdig i 2015, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: