Denne appen har fått navnet EcoCalculator og er gratis.
Appen gir brukeren mulighet for å beregne de miljømessige fotavtrykkene en lastebil setter. Foruten beregning av forurensende utslipp og besparelser i drivstoff, kan den beregne mengden av CO2 som slippes ut for hvert oppdrag som utføres. Programmet er også i stand til å beregne utslippene bilen har i hele sitt operative liv, noe som faktisk kreves når man som firma legger inn et offentlig anbud i Europa. Et krav Frankrike har hatt siden 1. oktober 2013.

Fungerer for alle typer drivstoff

Appen fungerer i alle Renault Trucks biler, og er en rask og effektiv måte for bedriftsledere og andre til å kartlegge de miljømessige konsekvenser utslippene har.

Denne appen er også helt uavhengig av drivstofftype (diesel, naturgass, CNG, B30, hybrid og el-drift) eller Euro-klassifisering.

Alle resultatene som oppnås kan lagres, eller sendes direkte videre via e-post

En av de første

Renault Trucks var en av de første produsentene som utviklet apper for smarttelefoner, for å hjelpe eiere og sjåførerer i den daglige driften. Renault Trucks tilbyr i dag elleve slike programmer via AppStore og Google Play.

Leave a comment