Conpot

Prisnedgang på leiligheter

OBOS-prisene sank med 0,8 prosent i november. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området er nå 40.501 kroner.

Kvadratmeterprisen er 0,8 prosent lavere enn i oktober, og 1,4 prosent lavere enn i november 2012. Hittil i år har prisene falt med 2,5 prosent.

– Prisnedgangen vi har hatt de siste månedene ser nå ut til å flate ut. Vi kan ikke se at det er noen økonomiske faktorer som skal føre til en varig prisnedgang, men svaret på det får vi først et stykke ut i 2014, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

I november ble det foretatt 629 eierskifter tilknyttet OBOS, mot 781 i oktober og 713 boliger i november 2012.

Omsatte boliger

I november ble det foretatt 629 eierskifter tilknyttet OBOS mot 781 i oktober og 713 boliger i november 2012.

I 2012 ble det omsatt 7962 boliger totalt, mot 7083 i 2011.

Forklaring til statistikken

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de vel 61 000 boligene i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo-området.

Stikkord: