Conpot

Unngå frostsprengte rør i vinter

Nå er det på tide å forberede seg for å unngå frostskader i hus og hytter.

De siste fem årene har det blitt meldt 44 116 frostskader som har gitt erstatninger på 2,5 milliarder kroner, viser tall fra FNO.

– Selv om kulden varierer, ser vi alt i alt en kraftig økning i antall vannskader som skyldes frostsprengte rør, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Mange av frost- og vannskadene vinterstid kommer som følge av streng kulde over et lengre tidsrom. Kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det ikke vanligvis er påsatt like mye varme som i oppholdsrom.

Økonomisk konsekvens

– Det er svært viktig at det står på nok varme i alle rom med ledninger. Ved mangelfull påsetting av varme vil vi måtte vurdere avkorting på forsikringen. Det kan derfor medføre en økonomisk konsekvens om du ikke sørger for tilstrekkelig oppvarming av boligen, sier Wiig.

Han forteller at den sprengkalde vinteren 2010 fortsatt skiller seg ut med ekstremt mange vannskader på grunn av frost:

– Vinteren 2013 hadde vi en god del vannskader på grunn av frost, men det hjalp på at store deler av landet var dekket av snø fra jul og til etter påske. Snøen blir som et isolerende lag rundt vannrør, sier han.

Fritidsboliger mest utsatt

– I fritidsboliger som står tomme, må rørene tømmes for vinteren, og stoppekranen være avstengt. Det samme gjelder bygninger som er fraflyttet, sier Lars Wiig.

Det viser seg at vannskader på fritidsboliger ofte blir omfattende fordi skaden ikke oppdages før neste gang man kommer til hytta. Vannskaden har da fått utvikle seg, og resultatet kan bli store råteskader. Hytta blir kanskje ikke mulig å bruke på lang tid.

Bare de siste fem årene har KLP Skadeforsikring i alt fått meldt inn 329 vannskader som skyldes frost. Disse har ført til erstatningsutbetalinger på 77,7 millioner kroner.

Unngå frost- og vannskader i hus og hytte:

  • Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra hus eller hytte.
  • Ha på varme i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Temperaturen i hytta skal ikke være lavere enn ca 10 ºC.
  • Lukk alle ventiler og vinduer. Før du forlater hytta er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer.
  • Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

Råd om tining av frosne vannrør:

  • Hovedkranen bør stenges først, fordi vannet vil fosse når isproppen tiner i et frostsprengt rør. Etter opptining åpnes hovedkrana forsiktig mens rørene kontrolleres mot lekkasjer. Sørg først for oppvarming av rommet.
  • Ved bruk av hårføner eller vifteovn på det frosne røret, må det holdes kontinuerlig tilsyn under tiningen.
  • Bruk av åpen varme, skibrenner, primus og lignende er ikke bare livsfarlig, men også strengt forbudt.
  • Ved alvorligere frostskader må fagpersonell kontaktes for tining med tinetransformator eller damp.

Stikkord: