– Dette er Veidekkes beste tredjekvartal noensinne. Marginbedringen i entrepre­nør­virksomheten viser at vi er på rett vei, og samtidig gleder vi oss over en solid resultatforbedring i vår asfaltvirksomhet, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte i 3. kvartal for 5,6 mrd. NOK (5,2 mrd. NOK i 3. kvartal 2012). Resultatet før skatt ble på 358 MNOK (274), og resultatmarginen 6,4 (5,2). Resultat pr. aksje ble kr 2,0 (kr 1,5). Konsernets totale ordrereserve er nå på 17,3 mrd. NOK (16,2). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entreprenørvirksomheten

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i 3. kvartal ble 4 190 MNOK (3 939), mens resultatet ble 128 MNOK (106). Resultatmarginen endte på 3,1 % (2,7), mens ordrereserven var på 15 606 MNOK (14 620).

Bygg- og anleggsmarkedet i Norge er godt og aktivitetsnivået er høyt i de fleste segmentene, både for offentlige og private kunder. Det er imidlertid lokale og markedsmessige variasjoner.
Mens byggeaktiviteten er høy i og rundt Oslo, byr markedet på større utfordringer i de sørligste delene av landet og til dels i Midt-Norge. I anleggsmarkedet er det stor aktivitet og god tilgang på prosjekter. Resultatmarginen økte til 2,9 % i tredje kvartal (2,5).

I Sverige er bygg- og anleggsmarkedet fortsatt preget av store geografiske forskjeller og varierende aktivitetsnivå innen de ulike markedssegmentene. Både omsetningen og resultatet viser en liten nedgang sammenlignet med fjoråret, og resultatmarginen ble 2,5 % (2,6 ).

Den danske entreprenørvirksomheten Hoffmann har god kvalitet på prosjektporteføljen, der størstedelen av prosjektene er forhandlede kontrakter. Omsetningen økte i 3. kvartal, og resultatmarginen endte på 5,5 % (4,6).

Eiendomsutvikling

Veidekkes eiendomsvirksomhet omsatte for 455 MNOK (444) med et resultat på 57 MNOK (60). Veidekkes andel av boliger i produksjon var 1 375 ved utgangen av kvartalet (1 314). Salgs­graden for prosjekter under oppføring var 81 % (80). Konsernets tomtebank i Norge og Sverige består av 13 500 enheter, der Veidekkes andel er på 10 500.
Veidekke opplever fortsatt god etterspørsel i boligmarkedet i både Norge og Sverige. Salget på nye prosjekter er økende i Sverige, mens det i Norge er tegn til utflating på et høyt nivå.

Industri

Industrivirksomhetens omsetning endte samlet på 1 238 MNOK (1 093), og resultatet ble 178 MNOK (115). Den økte omsetningen tilskrives høyere produksjonsvolum innen asfaltvirk­somheten, som økte sin omsetning med 18 % sammenlignet med 3. kvartal 2012. I tillegg til høy aktivitet har bedret effektivitet og lavere driftskostnader bidratt til en høy resultatmargin og et godt resultat i kvartalet. Ordrereserven i Industri var 1 700 MNOK (1 534).

Helse, arbeidsmiljø, sikkerhet (HMS)

Skade- og fraværstallene viser fortsatt en positiv utvikling med nedgang i Norge, Sverige og Danmark. H-verdien i konsernet var på 4,7 (8,3) i 3. kvartal. Sykefraværet blant alle ansatte i Norge var 4 % (4,6), mens det i Sverige var 3,1 % (3,5) og i Danmark 1,4 % (1,3) i årets 3. kvartal.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *