Conpot

Tester fiber

For tredje år på rad har Mapei og Statens Vegvesen fullskala tester av sprøytebetong på Shotcrete Test Centre. De første resultatene fra årets tester foreligger i januar 2014.

– Vi har et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, Vegdirektoratet på Shotcrete Test Centre (STC) for undersøkelse av energiabsorpsjon i sprøytebetong ved alder to, fire, sju, 28, 90 døgn og ett år. Forsøket blir gjort over to dager, der det sprøytes 18 runde prøveformer av identisk sprøytebetong fra Betong Øst med stålfiber og tilsvarende mengde prøver med plastfiber, forklarer Thomas Beck hos Mapei AS.

Energiabsorpsjon sier noe om seighet i sprøytebetong ved opprissing, samt sprøytebetongens motstand mot utvikling av riss og sprekker.

– Norsk sprøytebetong er proporsjonert for høy bestandighet og lang levetid. Det gir automatisk mye høyere fasthet i betongen enn tilsiktet. Høy fasthet gir en sprø betong som setter krav til fiber med samvirkende egenskaper. Det er interessant å se hvordan samvirke mellom betong og fiber utvikler seg over tid, ettersom fastheten på betong øker. En annen faktor er at norsk sprøytebetong brukes både som arbeidssikring og permanentsikring i tunneler. Derfor er det spesielt interessant å observere resultater, ikke bare ved standard 28-døgns alder, men også i relativt ung alder, samt ett år, sier Beck.

– I år tester vi en ny type stålfiber fra en tysk produsent, som vi tror skal passe den norske sprøytebetongen. Vi er spente på resultatene etter 90 døgn når disse foreligger i midten av januar, samt de endelige resultatene om ett år. Metoden for sprøyting av prøvestykker og testing av energiabsorpsjon er beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7 fra august 2011.

Informasjon om publikasjonen finner du her.

Stikkord: