Conpot

Usikkerhet i boligmarkedet

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av boliger til og med 3. kvartal ligger på samme nivå som samme periode i fjor.

Salget av nye boliger viser imidlertid en nedgang på 2,2 prosent.

– De nye tekniske forskriftene (TEK 10) har nå slått inn for alvor, og flere boligbyggere gir tilbakemelding om at det blir for dyrt å bygge.

  • Det er igangsatt like mange boliger i de tre første kvartalene i år som i samme periode i 2012. Igangsettingen i 3. kvartal i år viste en vekst på 13 % i forhold til 3. kvartal i fjor, og rettet dermed opp underskuddet fra 1. halvår. Nedgangen i forhold til 2. kvartal i år skyldes normale sesongvariasjoner.
  • Boligsalget i de tre første kvartalene i år viser en samlet nedgang på 2,2 % fra i fjor. I 3. kvartal ble det solgt hele 10 % færre boliger enn i 3. kvartal 2012. Likevel var 3. kvartal i år på linje med 3. kvartal 2011 og bedre enn 3. kvartal 2010.

– Det bygges fortsatt for få boliger i forhold til behovet, spesielt Oslo ligger etter sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  – Selv om igangsettingen hittil i år ligger på samme nivå som 2012 vil vi sannsynligvis totalt bygge færre boliger i 2013 enn i 2012. – Vi har store forventninger til at den nye regjeringen igangsetter nødvendige tiltak for å øke boligbyggingen, avslutter Per Jæger.

Stikkord: